Remburser – Säkra era betalningar

I en internationell affär finns det flera riskmoment, och ett av dem är själva betalningen. Nu har du möjlighet att få ökad kunskap om remburser och riskhantering, vilket skapar förutsättningar för både säkrare och bättre internationella affärer!

Trade Finance - med fokus på remburser

Datum:

5 oktober 2023, klockan 09.00-16.00

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad
Pris:
5300 kronor per person exkl moms för medlemmar och 6400 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår lunch och fika samt digital dokumentation.

Vi kommer under dagen att gå igenom Trade Finance och vilka olika lösningar och verktyg som finns att använda sig av för att minimera riskerna vid internationella affärer, (både utifrån import och exportperspektiv). Fokus och fördjupning denna dag kommer vara Remburser, när de bör användas och hur de praktiskt hanteras.

Remburser passar bra för företag som bedriver handel med politiskt oroliga och ekonomiskt svaga länder. Om du importerar kan en remburs minska risken att du får betala för felaktiga leveranser eftersom banken bara genomför betalningen om säljaren kan visa de dokument som du och säljaren kommit överens om i ett avtal. Om du exporterar kan rembursen säkra din betalning från köparen. Det gäller inte minst i de turbulenta tider vi befinner oss i just nu.

Vi fördjupar oss och går igenom olika remburser, deras villkor och diskuterar på vilka marknader de är lämpliga. Vi talar både utifrån ett export- och ett importperspektiv. Vi tar även upp senaste nytt gällande internationella rembursregler.

På denna utbildning kan du ställa frågor från din ”rembursvardag” och få tips om hur du skall förenkla din remburshantering. Du kommer lära dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt. Utbildningen kan väljas som en fristående kurs eller som en del i certifieringen i export- och importhantering.

För vem är utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i ett företag med internationella affärer – med exempelvis försäljning, inköp, ekonomi, skeppning, logistik eller med import- och exportdokument.

Upplägg

Utbildningen baseras på verkliga case där vi noggrant och praktiskt går igenom en remburs olika delar, hur den används och bör vara formulerad, ställs inför olika problem och får koll på vad regelverket säger och vad vi behöver vara uppmärksamma på. Du får också veta hur banken tolkar rembursvillkor och de dokument företagen presenterar.

Många praktiska moment varvas med teori utifrån bland annat det regelverk som finns när det gäller remburser. Det kommer också finnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyten med andra som har liknande utmaningar och frågor som du!

Kunskapsmål

Målet är att du ska få ökad kunskap om Trade Finance generellt, och fördjupad kunskap kring Remburser, när de bör användas och hur de hanteras samt vilka Remburser som finns och vilka dokument som skall presenteras.

Du kommer även efter utbildningsdagen få en ökad förståelse och flera verktyg och lösningar för hur du kan minimera risker och kostnader i samband med internationella affärer.

 

 

“Väldisponerad kurs och bra kursledare som kan sin sak. Det bästa var att höra om de andra deltagarnas sätt att arbeta och om problem som de stött på i sina jobb. Det är alltid intressant och lärorikt – då man känner igen problematiken ”in real life”! Jag tittar ofta tillbaka på mina noteringar då vi har remburs för att se om det är nåt som jag kan glömt eller behöver bli uppmärksammad på.”
Maria Lindh, UMV Coating Systems.
“Det som lockade oss att delta var att en stor del av dagen var praktiskt arbete, med granskning av remburscase mixat med quiz. Utbildaren hade stor kompetens och det fanns utrymme för att ställa frågor kring våra erfarenheter och utmaningar kopplat till remburser. ”
Peter Berggren, Valmet.

Program

8.45 Välkommen och kaffe/te finns framdukat
9.00 Utbildningen startar

Generell genomgång av Trade Finance

  • Risker i samband med internationella affärer
  • Lösningar och verktyg – finansiering och betalningsformer

Remburser

  • Olika varianter av remburser, hur de används och deras respektive villkor
  • Vilka marknader de olika remburserna är lämpliga att användas på
  • Hur en remburs bör vara formulerad för att fungera som ett bra betalningsvillkor
  • Hur banken ser på rembursvillkor och de dokument som företagen presenterar

Dokumentinkasso

Bankgarantier

16.00 Utbildningen avslutas

Bra att veta

Utbildningen kan väljas helt fristående och ingår även som en valbar fördjupningsutbildning inom Certifiering i export och importhantering. 

En remburs (eller Letter of Credit) är en säker betalningsform för handel med länder där det råder ekonomisk eller politisk instabilitet. Regelverket som kan användas av säljare som är osäkra på köparens betalningsförmåga utformas av ICC, International Chamber of Commerce. Själva rembursen utfärdas av en bank. Efter utbildningen får du med dig boken ICC:s Rembursregler (UCP 600), utgiven av ICC Sweden.

Varmt välkommen! 

Utbildare:

Ylva Westlund

Senior Trade Finance Specialist, Swedbank AB
Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig