Utbildare:

Ylva Westlund

Senior Trade Finance Specialist, Swedbank AB
Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig