Rusta dig som chef för att stödja medarbetare som drabbas av ohälsa

Det blir allt vanligare med sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa men det finns insatser som både kan förebygga och bidra till att minska sjukfrånvaron. Den här förmiddagen syftar till att öka kunskapen om vad som krävs av dig som chef när en medarbetare inte mår bra och svara på hur man som chef bäst stöttar när en medarbetare drabbas.

Rusta dig som chef för att stödja medarbetare som drabbas av ohälsa

Datum:

21 oktober 2021, klockan 09:00-12:00. För dig som deltar på plats avslutar vi med lunch.

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad - eller på distans via Zoom eller Teams.
Pris:
2100 kronor per person exkl moms för medlemmar och 3100 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch.

Forskning visar att ju säkrare chefer känner sig, desto fler typer av exempelvis arbetsanpassningsåtgärder använder de. Arbetsanpassning är ett bra exempel på hur sjukfrånvaro kan förebyggas och hjälpa någon tillbaka i arbete.

Psykisk ohälsa omfattar ett brett område och vi kan förebygga, upptäcka, stötta och hjälpa på många olika sätt. Som chef kan du ta ansvar för det som handlar om arbetsmiljön i din verksamhet och det kommer vara i fokus på denna förmiddag. Du kommer få tips och förslag på vad som är bra att förbereda och ta upp på ett första samtal med en medarbetare som visar tidiga signaler på ohälsa.

Arbetsmiljölagens syfte är att skapa en bra arbetsmiljö och förbygga ohälsa och olycksfall på arbetet. Vad säger lagen och föreskrifter egentligen och vad kräver de av dig som chef? Vad behöver du ha koll på?  Vad behöver du göra och åtgärda? Och hur kan lag och föreskrifter faktiskt hjälpa dig att stötta dina medarbetare för att de ska kunna vara kvar i arbete och undvika sjukskrivning.

För vem 

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar som VD eller chef med personalansvar.

Syfte och mål med utbildningen

Den här förmiddagen syftar till att öka kunskapen om vad som krävs av dig som chef när en medarbetare inte mår bra och ge dig några verktyg för att stötta dina medarbetare. Målet är att du som chef efter denna utbildning ska känna dig tryggare i din roll.

Efter utbildningen kommer du att få

  • Koll på vad ditt ansvar som chef innebär när en medarbetare har behov av arbetsanpassningar på grund av nedsatt arbetsförmåga.
  • Ett antal verktyg för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
  • Praktiska tips och exempel på hur du som chef kan agera innan, under och efter en sjukskrivning.
  • Centrala punkter i den nya föreskriften Arbetsanpassning (AFS 2020:5) från Arbetsmiljöverket.

 

Varmt välkommen!

Utbildare:

Elin Wirén

Arbetsmiljöutvecklare

Elin har arbetat med HR-frågor inom både offentlig och privat sektor i 20 år. Sedan 1,5 år sedan driver hon även eget företag som arbetsmiljöutvecklare. Elin har sin spetskompetens inom arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Hon har även mångårig erfarenhet av att utbilda chefer och skyddsombud och facilitera workshops.

För Elin är arbetsmiljöfrågor något av det roligaste som finns att arbeta med. För många är dessa frågor ett tråkigt måste. Elins passion är att vända den inställningen och få arbetsmiljöfrågorna att rocka!

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig