Så lyckas du i sociala medier!

En utbildningsdag som kommer ge dig förutsättningar att utveckla ditt företags synlighet, annonsering och din försäljning på Facebook och Instagram!

Facebook och Instagram är två av Sveriges största digitala räckviddskanaler och att annonsera i dessa kanaler skapar stora möjligheter, men innebär också en rad utmaningar. För att lyckas behöver du nå rätt målgrupp. Du behöver också ha ett innehåll som skapar intresse och ökar interaktionen, och som får befintliga kunder, följare och besökare att agera så som du helst vill att de ska göra. Denna utbildningsdag handlar om hur du lyckas med allt detta!

Du kommer bland annat få veta vad du bör tänka på när du tar fram en annonsstrategi, och hur du sätter mål och budget för ditt arbete. Du kommer också få tips om vilka smarta verktyg som finns att arbeta med, hur annonser kan utformas och vilka olika material som bäst används för att driva den trafik du vill ha.

För vem?

För dig som vill lära dig grunderna i hur du kan använda sociala medier som konvertering (att få besökarna att göra det du vill att de ska göra) – och försäljningskanal, och som vill utveckla ditt företags sociala kanaler.

Innehåll:

  •  Genomgång av annonsverktyget Business manager
  •  Så skapar du en strategi, sätter mål och budget
  •  Annonsformat, målsättningar och optimering
  •  Vilket material och innehåll ger konverteringar och engagemang
  •  Handfasta tips om hur du når din målgrupp med hjälp av din kund-/användardata och re-targeting
  •  Analys och uppföljning

Målsättning är att du efter utbildningen ska ha:

  • Förståelse för de sociala mediekanalerna och hur du använder dem för att nå resultat
  • Grundkunskap för att starta din annonsering och bygga målgrupper i verktyget Business manager.
  • Grundkunskap om hur du skapar en strategi och innehåll för kanalerna
  • Förståelse för hur du optimerar och analyserar för att nå dina mål

Under dagen kombineras teori med konkreta tips och praktiska övningar.

Uppföljningsträff  – 26 november, kl. 14:30-16:30

För att ytterligare hjälpa dig att utveckla ditt arbete inom sociala medier erbjuder vi en uppföljningsträff två veckor efter utbildningen.

På uppföljningsträffen har du möjlighet att ställa frågor som uppkommit efter att du börjat arbeta med de nya kunskaperna och insikterna du fick med dig från utbildningsdagen. Det finns också tid för att diskutera och dela erfarenheter med de andra deltagarna.

Utbildare:
Johan Kullberg act utbildning

Johan Kullberg

Affärsutvecklare och specialist på sociala medier, Act Mediebyrå

Johan har stor erfarenhet av annonsering på sociala medier. Han har spetskunskap om hur företag ska agera på sociala medier utifrån text, bild och film samt agera för hitta rätt personer och att annonsera mot relevant målgrupp. Detta för att på så sätt nå bästa resultat.

Kontaktperson
helena englund

Helena Englund

Utbildningsansvarig