Seminarium: Kundupplevelsen – en viktig konkurrensfaktor

Idag räcker det oftast inte för företag att erbjuda en bra produkt till ett bra pris. För att behålla kunders lojalitet och skapa intresse och attrahera nya kunder, behövs något mer. Kundupplevelsen blir en allt viktigare konkurrensfaktor för företagen, och kanske till och med den allra viktigaste.

Forskning visar på att en god kundupplevelse är det som skiljer agnarna från vetet och att den också är den enda vägen ut ur evig priskonkurrens.

Allt fler företag inom olika branscher tjänstefieras och nya affärsmodeller skapas i syfte att kunderna ska få en ännu bättre upplevelse. Hur ser upplevelsen ut för en kund till ett IT-företag? Är det skillnad på kundupplevelsen om företaget finns inom verkstadsindustrin eller inom pappersindustrin?

Många kunder åker exempelvis till IKEA och handlar även när de inte planerar att handla något och andra kunder köper återkommande av samma leverantör. Vad beror egentligen det på?

På Centrum för Tjänsteforskning (CTF), vid Karlstads universitet, har man jobbat i över trettio år med hur företag i olika branscher kan skapa bättre kundupplevelser. Kan ditt företag öka lönsamheten genom att ta del av deras erfarenheter?

Inspiration och kunskap

Under en eftermiddag lär vi oss mer av Per Kristensson, forskare från CTF och får verktyg att jobba med för att öka den positiva kundupplevelsen. Vi får även ta del av erfarenheter och tips från Robert Gustafsson, Brand and Communication Manager på Uddeholms AB, där de aktivt arbetar med frågan.

Vi varvar teori med praktiska exempel och hoppas att du som deltagare också vill dela med dig av dina egna erfarenheter och funderingar.

Mål med seminariet

  • Att du har fått ökad förståelse för vad en kundupplevelse innebär.
  • Att du fått ökad kunskap om hur ditt företag kan bidra till bättre kundupplevelser.
  • Att du har fått inspiration till att börja och/eller fortsätta arbeta medvetet med dina kunders upplevelser.

Innehåll och upplägg

Under denna halvdag kommer bland annat följande områden att belysas och diskuteras:

  • Vilka kundupplevelser bidrar ditt företag till att skapa idag, och vilka bidrar de inte till?
  • Hur kan ditt företag fånga upp signaler som kan utveckla och förbättra kundupplevelserna?
  • Hur kan ditt företag supporta dina kunder så att deras upplevelser förstärks?
  • Tjänstefieringsstegen

Vi inleder med gemensam lunch kl. 12.00 och beräknas avsluta vid kl. 16.00.

För vem?

Denna halvdag vänder sig till dig som vill veta mer om vad en bra upplevelse är för en kund och som vill få ökad kunskap om hur företaget skulle kunna bidra till ännu bättre kundupplevelser, och därigenom göra ännu bättre affärer, oavsett vilken bransch företaget verkar inom.

Varmt välkommen!

Utbildare:
per Kristensson

Per Kristensson

Professor, Karlstads Universitet

Per är föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och professor i konsumentpsykologi och innovation. Per har arbetat tillsammans med företag från de flesta sektorer och utbildat dem inom olika delar av marknadsföring och management. Alltid utifrån kundens perspektiv.

Per är också känd föreläsare och författare. Hans senast bok, I kundens skor: att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv, skrev han tillsammans med Klas Hallberg.

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster.

Kontaktperson
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig