En träff om – Laddinfrastrukturen i Värmland

Hur ser det egentligen ut i Värmland när det gäller laddinfrastrukturen för elbilar och ellastbilar? Kan man känna sig trygg i att det kommer finnas bra möjligheter till laddning?

Laddinfrastrukturen i Värmland

Datum:

27 september 2022, kl. 10.30-11.30

Plats:
Scandic Winn, Karlstad eller på distans via Zoom.
Pris:
Kostnadsfritt

Många företag står inför hur de ska tänka när det gäller omställning och investeringar i nya fordon, både när det gäller personbilar och tyngre fordon. Försäljningen av elbilar har ökat snabbt och även efterfrågan på tunga elfordon växer. Elektrifieringen av de tunga transporterna är också en viktigt del i omställningen till ett fossilfritt Värmland. En av förutsättningarna för elektrifieringen är dock hur laddinfrastrukturen kan byggas ut och i vilken takt det kan ske.

Välkommen till en träff där du kommer få koll på hur det ser ut när det gäller laddinfrastruktur specifikt för Värmland, men också för att få en mer generell information kring området. Vilka utmaningar och möjligheter innebär arbetet med elektrifieringen och laddinfrastrukturen?

 

Program

Under träffen kommer följande områden att belysas och diskuteras:

  • Energi- och effektsituationen i Sverige, Värmland och Karlstad
  • Energiflöden i Värmland – så produceras den el vi använder
  • Infrastrukturen byggs ut – Elektrifieringspiloter
    • Här byggs publika laddstationer för tunga transporter
  • Hur ser laddinfrastrukturen ut för olika ändamål?
  • Vad bör du tänka på inför en elektrifiering av fordonsflottan

Medverkar på seminariet gör Erik Kornfeldt, vd Karlstad Energi och Jonas Persson, vd Karlstads El- och stadsnät

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor under seminariet och du får gärna stanna kvar en stund efteråt för att fortsätta diskutera frågan med andra deltagare.

För vem?

För dig som redan har, eller planerar att investera i nya fordon eller andra investeringar som påverkas av den nuvarande och kommande laddinfrastrukturen i Värmland.

Seminariet är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland.

 

Har du några frågor angående träffen, hör av dig till Helena Englund, 072-561 40 85  helena@handelskammarenvarmland.se.

 

Varmt välkommen! 

 

 

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig