Så blir svåra samtal lättare

Alla hamnar vi emellanåt i situationer på arbetet som upplevs som svåra att prata om. Det händer allt för ofta att vi då låter bli att ta det där samtalet. Kanske bagatelliserar vi innehållet så att vi ska slippa ta det där samtalet utav rädsla för att såra någon, att någon ska bli arg, eller att det ska få konsekvenser som vi inte önskar. Under en heldag har du nu möjlighet att få verktyg som gör de svåra samtalen lättare!

Svåra samtal

Datum:

30 september, 8.30 - 16.30.

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad.
Pris:
4150 kronor per person exkl moms för medlemmar och 5995 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch.

Samtal som kan upplevas som svåra kan till exempel handla om att du anser att någon har uppfört sig illa mot dig eller andra, har gått över en gräns, har en dålig jargong eller att ett rykte nått dig. Det kan också handla om vara att du anar anser att du är blivit förbigången eller misstänker att någon har alkoholproblem, att någon inte bidrar lika mycket som andra eller lämnar det gemensamma köket i en röra… Stort som smått.

Vi upplever ofta saker och ting svårare när vi tänker på dom, än vad de sedan visar sig vara när vi genomför dem i verkligheten. Det medför att vi har en tendens att skjuta upp det som känns svårt här och nu, och så går tiden. Och det är synd, för dessa samtal är ofta en möjlighet till utveckling för personen, relationen och verksamheten. Det blir sällan så illa som vi tänkt och sett framför oss när vi väl vågar ta det där samtalet.

För vem är utbildningen?

Denna utbildningsdag vänder sig till dig som vill bli tryggare i att prata om det som kan upplevas svårt och som ser dialog som ett verktyg för att utveckla både dig, dina medarbetare och verksamheten.

Program och innehåll

I en trygg och tillåtande miljö utforskar och diskuterar vi tillsammans våra erfarenheter av, och utmaningar kring, svåra samtal. Vi arbetar utifrån olika situationer som kan uppstå och som ni deltagare möter i er vardag. Teori varvas med dialog och praktisk träning.

  • Vad är egentligen svåra samtal och vad kan de handla om?
  • Vad är det som hindrar och motiverar oss?
  • Hur kan vi påverka känslor hos oss själva och andra för att nå framgång i samtal som upplevs som svåra?
  • Konfliktstilar – genomgång av olika stilars för- och nackdelar – Vilka stilar använder du dig mest av?
  • Samtalsmetodik utifrån ett coachande förhållningssätt
  • Samtalsmodellen Nonviolent Communication
  • Träning med olika typer av svåra samtalssituationer utifrån verklighetsnära case.

Dagen avrundas med att du får göra en egen individuell handlingsplan för att du ska fortsätta din utveckling efter utbildningen.

Utbildarna

Utbildarna Synnöve Orebjörk och Erica Karnbrink arbetar med att processleda människor som vill utveckla sig själva och sina organisationer. På ett tydligt och lättsamt sätt förklarar de det vetenskapligt komplexa och varsamt utmanar de dig att ta makten över din utveckling och ditt ledarskap. De är beteendevetare med olika utbildnings- och arbetsbakgrund, och har under de senaste tio åren arbetat som konsulter och med utbildning för chefer, ledare, arbetsgrupper och ledningsgrupper.

Välkommen till en dag där du får träning och verktyg som gör dina svåra samtal lättare!

Utbildare:

Synnöve Orebjörk

Kognitiv beteendeterapeut och handledare inom Utvecklande ledarskap

Synnöve äger och driver företaget Din Utveckling.

Erika Karnbrink

Organisationskonsult

Erika äger och driver företaget Ditt Ledarskap.

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig