Trade Finance – med fokus på remburser

I en internationell affär finns det flera riskmoment, och ett av dem är själva betalningen. Nu har du möjlighet att få ökad kunskap och större förståelse för Trade Finance och riskhantering, vilket skapar förutsättningar för både säkrare och bättre internationella affärer!

Under denna dag kommer vi fokusera på betalningsvillkoret remburs, vilket ofta används i internationella affärer. Genom att använda remburs reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. Den här utbildningen lär dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt i dessa sammanhang.

Med hjälp av verklighetsbaserade case och exempel leder vi dig förbi potentiella fallgropar – och du får chans att ställa frågor från din ”rembursvardag” och få tips om hur du kan förenkla din remburshantering.

Röster om utbildningen

”Väldisponerad kurs och bra kursledare som kan sin sak. Det bästa var att höra om de andra deltagarnas sätt att arbeta och om problem som de stött på i sina jobb. Det är alltid intressant och lärorikt – då man känner igen problematiken ”in real life”! Jag tittar ofta tillbaka på mina noteringar då vi har remburs för att se om det är nåt som jag kan glömt eller behöver bli uppmärksammad på.” Maria Lindh, UMV Coating Systems. Deltagare vid kursen 8/10 2020

”Det som lockade oss att delta var att en stor del av dagen var praktiskt arbete, med granskning av remburscase mixat med quiz. Utbildaren hade stor kompetens och det fanns utrymme för att ställa frågor kring våra erfarenheter och utmaningar kopplat till remburser.”
Peter Berggren, Valmet. Deltagare vid kursen 8/10 2020

För vem är utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i ett företag med internationella affärer – med exempelvis försäljning, inköp, ekonomi, skeppning eller med import- och exportdokument.

Kunskapsmål

Målet är att du ska få ökad kunskap om Trade Finance generellt, och i synnerhet kring remburser, när de bör användas och hur de hanteras. Du kommer även efter utbildningsdagen få en ökad förståelse och flera verktyg och lösningar för hur du kan minimera risker och kostnader i samband med internationella affärer.

Innehåll

Vi kommer under dagen gå igenom Trade Finance och vilka olika lösningar och verktyg som finns att använda sig av för att minimera riskerna vid  internationella affärer, (både utifrån import och exportperspektiv). Fokus denna dag kommer vara kring remburser, när de bör användas och hur de praktiskt hanteras.

Utbildningen baseras på verkliga case där vi noggrant går igenom en remburs olika delar, ställs inför olika problem och får koll på vad regelverket säger och vad vi behöver vara uppmärksamma på.  Många praktiska moment varvas med teori utifrån bland annat det regelverk som finns när det gäller remburser. Det kommer också finnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyten med andra som har liknande utmaningar och frågor som du!

Program

8.45 Välkommen och kaffe

9.00 Utbildningen startar

Generell genomgång av Trade Finance

Risker i samband med internationella affärer

Lösningar och verktyg – finansiering och betalningsformer

Remburser

  • Olika varianter av remburser, hur de används och deras respektive villkor
  • Vilka marknader de olika remburserna är lämpliga att användas på
  • Hur en remburs bör vara formulerad för att fungera som ett bra betalningsvillkor
  • Hur banken ser på rembursvillkor och de dokument som företagen presenterar

Dokumentinkasso

Bankgarantier

15.00 Utbildningen avslutas

 

Varmt välkommen!

Utbildare:
bakgrundsbild

Ylva Westlund

Senior Trade Finance Specialist, Swedbank AB
Kontaktperson
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig