Utbildning i Effektiv tullhantering!

Under vår utbildning lär du dig grunderna för en effektiv tullhantering och hur du kan spara pengar genom en än bättre tullhantering. Du lär dig även att hantera och tillämpa regelverket inom tull, tullregler både för import och export.

Få koll på ditt företags tullhantering

Datum:

2023-09-20, kl. 09.00-16.00

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad -eller på distans via det digitala verktyget Zoom.
Pris:
5300 kronor per person exkl moms för medlemmar och 6400 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår lunch och fika samt digital dokumentation.

För att minimera risker och onödiga extrakostnader vid internationella affärer, både när det gäller import och export, är det viktigt att ha kunskap om och hålla sig uppdaterad kring tullagstiftningen. För ett företag som verkar på en internationell marknad är det avgörande att ha koll på tillämpliga tullregler och att alla tullhandlingar, exempelvis en tulldeklaration och ett ursprungsintyg, är korrekt ifyllda och hanterade för att det inte ska uppstå problem för det egna företaget eller för kunderna.

Under vår utbildning i Effektiv tullhantering får du en grundläggande genomgång för att kunna fylla i en korrekt tulldeklaration; hur man klassificerar en vara och hur tullvärde och ursprung beräknas. Detta för att minimera risken för exempelvis problem vid leveranser och införtullning, att felaktigt få betala tullavgifter eller att det ska bli tråkiga följder vid en tullrevision, såsom exempelvis straffavgifter för oriktiga uppgifter. Du kommer få tips och råd kring hur du kan spara pengar vid import och export via exempelvis lägre tullavgifter. Detta genom att ha koll på tullreglerna, ha en bättre och enklare tullhantering och genom att använda dig av rätt tullförfaranden. Du får också veta hur du söker rätt information om regelverket inom tull, så att du håller dig uppdaterad även i framtiden.

För vem är utbildningen i Effektiv tullhantering?  

För dig som vill uppdatera dig inom området tull eller lära dig grunden till en effektiv tullhantering. Den passar både dig som är säljare, inköpare eller operativ personal inom logistik, inköp, import och export. Denna utbildning passar även dig som anlitar ombud och vill få bättre koll på tullar och tullhantering, vad tullreglerna säger och vad som görs och hur det ska göra när det exempelvis gäller tulldeklarationer, tullförfaranden och tullavgifter.

Utbildningens innehåll och upplägg 

 • Tullavgifter, tullar och tullhantering – varför
 • Tullprocesser – principer
 • Restriktioner och sanktioner
 • Viktiga delar i en tulldeklaration
 • Tullvärde
 • Ursprungsregler
 • Grunderna i hur en vara klassificeras
 • Frihandelsavtal och lägre tullavgifter
 • Vilka tillstånd som är bra att ha vid internationell handel
 • Styrkande handlingar och krav på arkivering
 • Olika tullförfaranden som kan spara pengar
 • Att tänka på när man anlitar ett tullombud
 • Var du hittar mer information om exempelvis tull, tullregler, tullavgifter och tullkodex (eller om vi har faktaruta om Tullkodex)

Under utbildningen varvas föreläsning med övningar där du får omsätta teorin i praktik. Det kommer också finnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyten med andra som har liknande utmaningar och frågor inom tullhantering, tullregler, import och export.

Bra att veta om utbildningen i Effektiv tullhantering

Utbildningen i Effektiv tullhantering kan väljas helt fristående från vårt utbildningsprogram inom internationell handel och ingår som en av tre grundutbildningar i Certifiering i export och importhantering. Certifieringen är skräddarsytt erbjudande för dig som arbetar med internationella affärer och vill bli tryggare i din roll.

Varmt välkommen! 

“Hos oss är det väldigt bra att ha breda grundkunskaper i tullhantering. När jag fick nya arbetsuppgifter rekommenderade flera av mina arbetskollegor Handelskammarens Värmlands utbildningar inom internationell handel för att de håller en bra nivå. Och jag håller med. Föreläsarna håller riktigt hög kvalitét och har genuina och gedigna kunskaper. Det jag har fått med mig av kunskap och tips från föreläsare och övriga deltagare, som är i en liknande situation, upplever jag att jag har haft direkt nytta av efter kursen. Det är högt i tak på utbildningarna, det går att ställa alla dumma frågor och man får alltid svar. Efter tullutbildningen gjorde jag en punktlista över insatser vi kan utveckla för att spara tid och pengar. Den jobbar vi med.”
Ulrika Clewemar, Tentipi
Ulrika Clewemar, Tentipi
Utbildare:

Kristian Sördell Halse

Simplicus

Kristian har lång erfarenhet från internationell handel och tullhantering från Tullverket, tullombud och från företagssidan. Han driver nu Simplicus, ett konsultföretag inriktat på tull- och internationell handel som hjälper små och stora företag med tull- och handelsstrategi. Kristian utbildar om tull- och internationell handel för, universitet, yrkeshögskolor och företag. Läs ”om du inte har koll, betalar du onödigt mycket tull” med Kristian. 

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig