Vill du lära dig hur du kan nå din målgrupp genom flera digitala kanaler?

I dagens digitala samhälle där olika kanaler fyller olika syften kan det ibland vara svårt att nå igenom som företag om man bara använder sig av en enda annonseringsplattform. I denna utbildning kommer vi gå igenom tre av de vanligaste plattformarna att annonsera från som företag - Facebook/Instagram, Snapchat och Youtube.

Med hjälp av dessa kanaler kan du nå en betydande del av din målgrupp, oavsett om du vill nå en yngre, äldre eller en målgrupp baserat på olika intressen eller beteenden. Allt är möjligt på dessa plattformar!

Vi kommer att gå igenom Facebooks företagsverktyg Business Manager samt annonseringsverktyget Ads manager. Vi tar oss också an Snapchats annonseringsverktyg och ser på vilka möjligheter som finns via den kanalen samt diskuterar och visar på vilken potential Youtube kan ha för dig som företag för att nå ut.

Att mäta, följa upp och analysera ditt arbete i de digitala kanalerna är en viktig del för att veta att du når din målgrupp och att du annonserar på rätt sätt och i de rätta kanalerna. Att ha kunskapen kring hur du kan mäta och att ta sig tid till uppföljning är också en viktig del i att lyckas med ditt företags annonsering.

För vem?

Utbildningen vänder sig främst till dig som har tidigare erfarenhet av digital annonsering.

Innehåll och upplägg

  • Facebook Business Manager
  • Facebook/Instagram Creator studio
  • Facebook/Instagrams målgruppsverktyg
  • Snapchats annonseringsverktyg
  • Målgrupper på Snapchat
  • Youtubes annonseringsverktyg
  • Målgrupper och styrningsmöjligheter på Youtube
  • Mätning och analys

Under utbildningen kommer vi arbeta skarpt i verktygen för att det ska bli så konkret som möjligt för dig som deltagare.  Under de två dagarna kommer vi att varva teori med att skarpt arbeta i verktygen och att utbyta erfarenheter.

Efter avslutad utbildning kan du självständigt skapa och optimera annonseringskampanjer i de givna digitala kanalerna. Du kommer ha kunskap i att skapa målgrupper, analysera och utvärdera resultatet.

Utbildare:
Johan Kullberg act utbildning

Johan Kullberg

Affärsutvecklare och specialist på sociala medier, Act Mediebyrå
Kontaktperson
helena englund

Helena Englund

Utbildningsansvarig