Webbseminarium: Bättre digitala möten

Den digitala arbetsplatsen och det digitala mötet och samtalet har blivit allt viktigare i vår arbetsvardag. I synnerhet i rådande tider, där spridningen av coronaviruset gjort att fysiska möten är få och att många arbetar hemifrån.

Det digitala arbetssättet har under de senaste månaderna förändrats oerhört snabbt för många. Inte minst märks det i antalet nya användare av olika digitala mötesverktyg och exempelvis ökat antal digitala seminarier, nätverk och möten av olika slag. Men hur gör vi för att våra digitala möten ska bli riktigt bra och effektiva?

I september arrangerar vi ytterligare ett seminarium tillsammans med Jakob Rubenson, Informations Design, där du får konkreta tips och råd kring både tekniska lösningar och om hur du planerar och genomför ett riktigt bra möte. Och vad som är särskilt viktigt att tänka på vid digitala möten jämfört med fysiska.

För vem?

Seminariet vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur man genomför riktigt bra digitala möten, och passar både för dig som leder möten ofta och för dig som gör det mer sällan.

Programpunkter som kommer att belysas och diskuteras:

• Vikten av att fundera över mötets syfte och vilka konkreta resultat man förväntar sig av mötet
• Mötets olika delar och hur agendan är ett viktigt verktyg för den som leder det.
• Vad vi som deltagare kan ta för ansvar, för att mötet blir bra
• Vad man gör när mötet är över för att se till att det spelar roll i arbetet framåt
• Råd kring hur man leder mötet och hur man ser till att alla är involverade i diskussionen
• Konkreta tekniska tips – både kring olika digitala verktyg och praktiska smådetaljer som ger stor effekt.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa ytterligare frågor, diskutera och dela erfarenheter.

Seminariet kommer att innehålla både föreläsning och möjlighet för egen reflektion och egna inspel.

 

Datum
Seminariet hålls i september månad och vi återkommer med datum i början av augusti.

Plats
Digitalt via Zoom eller Teams.

Pris
Uppdateras inom kort.

 

Vill du att vi hör av oss med mer information när bokningen öppnar? Skriv upp dig på intresselistan genom att skicka ett mejl till helena@handelskammarenvarmland.se 

Utbildare:
jakob rubenson

Jakob Rubenson

Eventproducent, Informations Design

Jakob är eventproducent som nu tar fram nya koncept för digitala möten och samskapande. Jakob har en bakgrund inom teater och TV och har bland annat utforskat nya mötesformer på forskningsinstitutet RISE. Han har de senaste 10 åren ägnat mycket av sin tid till att utveckla samarbetsformer baserat på de möjligheter som den digitala utvecklingen ger oss.

Kanske kan även dessa webbinarier och utbildningar intressera dig?