Webbseminarium: Bättre digitala möten

Den digitala arbetsplatsen och det digitala mötet och samtalet har blivit allt viktigare i vår arbetsvardag. I synnerhet i rådande tider, där spridningen av coronaviruset gjort att fysiska möten är få, att många arbetar hemifrån och att resandet i princip är obefintligt.

Det digitala arbetssättet har under de senaste månaderna förändrats oerhört snabbt för många. Inte minst märks det i antalet nya användare av olika digitala mötesverktyg och exempelvis ökat antal digitala seminarier, nätverk och möten av olika slag. Men hur gör vi för att våra digitala möten ska bli riktigt bra och effektiva?

Den 28 maj arrangerar vi tillsammans med Jakob Rubenson, Informations Design, ett seminarium där du får konkreta tips och råd kring både tekniska lösningar och om hur du planerar och genomför ett riktigt bra möte. Och vad som är särskilt viktigt att tänka på vid digitala möten jämfört med fysiska.

OBS! Den här utbildningen är nu fullbokad. Har du frågor?

Mejla helena@handelskammarenvarmland.se.

Utbildare:
jakob rubenson

Jakob Rubenson

Information Design