Webbseminarium: Nudging, beteendeförändring och nya affärsmodeller

Vad är det egentligen som styr människors beteenden, och kan man ändra dessa beteenden genom det som populärt kallas nudging?

Webbseminarium: Nudging, beteendeförändring och nya affärsmodeller

Datum:

2020-09-17, klockan 14.00-15.00.

Plats:
Digitalt via Teams eller Zoom.
Pris:
450kr/person exkl moms för medlemmar, 650kr/person för övriga.

Om det är något vi i framtiden kommer att minnas från 2020 så är det just Covid-19 och de konsekvenser det förde med sig, men också alla de snabba förändringarna och omställningarna vi gjorde, och de nya beteenden vi tog till oss.

Vi människor har under kort tid förändrat våra beteenden och det har påverkat hur företag behöver förhålla sig till såväl medarbetare och kunder. Som följd har även många företag tvingats ändra sina affärsmodeller och sina interna arbetssätt. Det är många nya idéer som fötts som också skapat möjligheter till utveckling!

Vad är det egentligen som styr människors beteenden, och kan man ändra dessa beteenden genom det som populärt kallas nudging? Om detta samt hur organisationer idag förändrar sina affärsmodeller talar Per Kristensson, föreståndare och professor vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, om under ca en timme den 17 september.

Per är professor i konsumentpsykologi och innovation och han har arbetat tillsammans med företag från de flesta sektorer, och utbildat dem inom olika delar av marknadsföring och management. Alltid utifrån kundens perspektiv. Per är också känd föreläsare och författare. Hans senast bok, I kundens skor: att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv, skrev han tillsammans med Klas Hallberg.

Det finns också möjlighet för dig att ställa frågor och göra inspel under seminariet.

Ta chansen att kompetensutveckla dig och din organisation och lär dig om nya beteenden!

Varmt välkommen!

Utbildare:
per Kristensson

Per Kristensson

Professor, Karlstads Universitet

Per är föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och professor i konsumentpsykologi och innovation. Per har arbetat tillsammans med företag från de flesta sektorer och utbildat dem inom olika delar av marknadsföring och management. Alltid utifrån kundens perspektiv.

Per är också känd föreläsare och författare. Hans senast bok, I kundens skor: att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv, skrev han tillsammans med Klas Hallberg.

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster.

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig