Hållbarhet

Vi står för hållbarhet.

Värmländska företag har ett stort engagemang i att ställa om till en mer hållbar framtid och till den hållbara affären. För många ligger lösningen och affärsidén i skogen och bioekonomin, för andra handlar det om att ställa om till mer energieffektiva transporter.

Vi stöttar våra medlemmar i detta arbete genom att erbjuda mötesplatser där vi kan inspireras av och dela erfarenheter med varandra.