Framtidens städer och mobilitet

AFRY är, sedan 2019, en sammanslagning mellan ÅF och Pöyry. Företaget är ett stort sådant, med fokus på hållbara lösningar för energi, industri och infrastruktur. Karolina Pamp Sandgren jobbar som mobilitetsstrateg på företaget och arbetar med trafik- och samhällsplanering. Hur kommer framtidens samhällen se ut?

Först och främst – hur har den lite annorlunda våren sett ut för er och din del på AFRY?

– På det personliga planet har den största skillnaden varit att inte ha den vardagliga kontakten med mina smarta och härliga kollegor på AFRY. Det är tillsammans som vi skapar en hög nivå av kollektiv intelligens, säger Pamp Sandgren. 

Och fortsätter:

– Sedan är det väldigt stor skillnad på hur folk hanterat hemarbetet kopplat till familjesituationen. För de som lever i ett singelhushåll har det vittnats om att det varit näst intill läskigt tyst under dagarna och dessa kollegor har ibland kommit på sig att de knappt sagt ett enda ord under hela dagen. Detta i kontrast till de hushåll som inkluderar både partner (som också är hemma) och barn. I dessa familjer har utmaningen snarare varit att försöka hitta en lugn plats. 

Med pandemin i åtanke, tror du att det som hänt kommer att ändra våra beteenden, både i arbets- och i privatlivet?

– Delvis, pandemin har bevisat att vi människor kan ställa om på ett enkelt sätt när det väl kommer till kritan. Kopplat till vårt arbetsliv så har vi varit otroligt kreativa när det kommer till att interagera digitalt.

Karolina Pamp Sandgren är mobilitetsstrateg och arbetar, i stort, med att planera morgondagens hållbara samhällen. 

– Framtidens städer ska inte bara vara smarta utan måste vara hållbara, inkluderande och utvecklade tillsammans med sina medborgare. Givetvis kommer digitalisering och teknisk utveckling att sätta sin prägel på stadsutvecklingen, men framstegen måste vara betydligt bredare än så. Teknik bör användas för att uppnå mänskliga mål, inte tvärtom, menar hon.

Framtiden – i ett län som Värmland

Värmland är ett län som är mångsidigt. Det finns större städer, mindre orter och en stor lantbruk- och skogsnäring. Hur kommer det exempelvis att se ut i framtiden för mobiliteten på landsbygden?

– Det är alltid en utmaning med transportlösningarna på landsbygden, då det är helt andra förutsättningar gentemot städerna. Ännu en gång handlar det om att göra en behovsanalys i ett tidigt skede för att se vad utgångspunkten är. Det är svårt att säga till folk att välja bort bilen och använda de hållbara färdmedelsvalen (gång, cykel och kollektivtrafik) när avstånden är långa och turtätheten på kollektivtrafiken inte kan matcha resenärens behov, säger Karolina Pamp Sandgren.
– Därför gäller det att nyttja de befintliga resurserna smart. Det kan exempelvis handla om samåkning med andra personer i byn. Kollektivtrafiken kommer att förändras, jag är övertygad om att den snart blir on-demand-styrd istället för en fast tidtabell. Tidtabellen kommer snart vara lika omodern som TV-tablån, avslutar hon.