Din röst spelar roll för Värmland

Tillsammans gör vi Värmland till en ännu bättre plats för företagen.

Vi påverkar, sprider information och skapar engagemang

Vi på Handelskammaren möter politiker, beslutsfattare och företag för att diskutera viktiga näringslivsfrågor och vilka åtgärder som behövs. Vi tar initiativ utifrån medlemmars inspel och synliggör aktuella frågor. På det viset är du som medlem alltid en röst i vårt påverkansarbete.

Detta fokuserar vi på 2024

Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete mot vår vision för Värmland 2040. En vision som vi bär med oss i allt vi gör och som bygger på att vi är en dragningskraft, att världen känner av oss, att kunskapen enar oss och att vi står för hållbarhet.

Vi fortsätter jobba för ett attraktivt och tillgängligare Värmland, med bra kommunikationer både för pendlare, affärsresenärer och gods och vi ska jobba hårt för att skapa bättre förutsättningar för värmländska företag att hitta medarbetare med kompetenser som får företagen att utvecklas och växa både i dag och i framtiden.

Under 2024 kommer vi bland annat att fokusera på detta:
Att föra samtal kring hur värmländska företag mår och vad de behöver.
Att sätta fokus på infrastruktur med utgångspunkt att alla transportslag är viktiga för helheten.
Att öka tempot (investeringstakten) i satsningen Oslo-Sthlm 2.55
Att stötta företagen i deras kompetensförsörjning genom att stärka bilden av Värmland och de jobbmöjligheter som finns här via berättelsen om Värmland.
Att fler unga ska hitta vägen till jobb genom samverkan mellan skola och näringsliv via initiativ som Arbetsmarknadskunskap och samverkan med Yrkeshögskolan.
Att sätta fokus på energifrågan med utgångspunkt i hur energiflödena ser ut, energiomställning, energiförbrukning och elprisets påverkan.
Att vår mötesplats upplevs som ett sammanhang som företagen vill befinna sig i, där man vill dela med sig av erfarenheter och kunskap.
Att stötta företagen i deras internationalisering genom att erbjuda kompetens, god service, kunskap och ett utbud som borgar för fler och bättre internationella affärer.

Vision Värmland 2040

Tillsammans med er medlemmar har vi tagit fram en vision för vilket Värmland vi vill ha 2040. En levande plats där människor vill bo och arbeta och där företag vill verka och växa.

Läs om vår vision här!

plus minus

Visionen är vår ledstjärna och det som vi på Handelskammaren arbetar för – i allt från de frågor som vi driver och lyfter och de ämnen vi tar upp på våra nätverksträffar, till de utbildningar, nätverk och affärsstöd som vi erbjuder.

Detta är Värmland 2040

Vi är en dragningskraft – Fler människor och företag väljer Värmland.
Regionens sömlösa tillvaro mellan boende, jobb och skola är resultatet av en pionjärsatsning på smarta kommunikationsmedel och att vi gör saker tillsammans. Här är innovationsklimatet varmt, precis som människornas hjärtan.

Världen känner av oss – Fler globala företag.
Som visionärer ser vi inga gränser, varken lokalt eller globalt, vilket gör världen till vår arbetsplats och marknad. Viktiga investeringar i kombination med nya tekniker har bidragit till internationell ryktbarhet.

Kunskapen enar oss – Fler teknikstarka företag.
Med en stark grund i ett tydligt kunskapslyft har vi ett samhälle fritt från utanförskap. Vi är en ovanligt teknikstark region, vilket stärker affärerna och för människorna närmare varandra.

Vi står för hållbarhet – Fler hållbara företag.
Rotade i skogen med blicken fäst på horisonten har vi ställt om våra verksamheter för att ringa in den största vinsten: den hållbara affären. Vår medvetenhet och långsiktighet har blivit ett varumärke som ger ringar på vattnet.

Senaste nytt – Rapporter, inspel och debatt

1200 företag som gör skillnad

Som medlem hos oss gör du skillnad både för ditt företag och för hela Värmland. Du kan välja att jobba aktivt med de frågor som vi driver eller stötta oss i vårt arbete genom ditt medlemskap. Vi är nu 1200 företag som tillsammans, varje dag, bidrar till att göra Värmland till en bättre plats att leva och jobba på! Dina perspektiv och kloka inspel spelar stor roll.