Nyhet
| 2024-04-11

Så mår företagen i Värmland

Vi konstaterar att det var ett händelserikt första kvartal 2024. Tre månader som innehöll både logistikutmaningar, Nato-inträde och aviserade sparpaket. Men också lägre antal varsel, dämpad inflation och en något ljusare, om än osäker, framtidsprognos för räntor och konjunkturen. 

Under de senaste veckorna har vi pratat med dryga 100-talet medlemmar. De representerar alla olika branscher, olika storlekar och vi hittar dom runt om i vårt värmländska näringsliv. Jämfört med den senaste rapporten är rösterna generellt något mer dämpade från flera av branscherna. Och osäkerheten inför framtiden är stor. Värt att notera är dock att vissa branscher, som tidigare haft det tufft, börjar våga hoppas på en något ljusare framtid och förbereder sig för tillväxt.

Hans Albrektsson

Vice vd och Näringspolitiskt ansvarig

Tack för att du delar med dig 🧡

Genom att du och alla andra Handelskammarmedlemmar delar med er av era berättelser om hur ni mår, vad ni behöver och vad ni tror om framtiden, kan vi vara en stark och aktuell röst. Du bidrar också med omvärldskoll och inspiration till företagen runt omkring dig och med viktig input till beslutsfattare såväl regionalt som nationellt.

/ Vännerna på Handelskammaren Värmland