Om oss

Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla det värmländska näringslivet. Tillsammans med våra medlemsföretag skapar vi ökad tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet i länet.

Vi inspirerar, stöttar och skapar nya affärer

Som medlem får du tillgång till en viktig mötesplats där du kan inspireras, knyta kontakter och göra affärer. Med Värmland, Sverige och världen.

Genom oss får du olika typer av affärsstöd, som stärker både dig och ditt företag. Och vi erbjuder fördjupad kunskap och service till dig som har en internationell verksamhet.

Vi påverkar

Handelskammaren Värmland är näringslivets röst. Utifrån medlemmarnas perspektiv arbetar vi med att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen.

Med avstamp i en rad undersökningar, samtal och möten har Handelskammarens medlemmar lyft fram tre frågor som är av särskild vikt för att kunna verka och växa i Värmland. Frågorna ligger till grund för Handelskammarens påverkansprogram som du kan läsa i sin helhet här.

För att Värmland ska vara fortsatt konkurrenskraftigt behöver:

  • infrastrukturen underhållas och byggas ut,
  • kompetensförsörjningen tryggas och
  • de värmländska kommunerna bli större och starkare.

jail