Vill du bli en del av Handelskammarens nätverk?

Klicka här för att bli medlem
Handelskammarens hjärta klappar för Värmland. Tillsammans med dig som medlem arbetar vi för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen – varje dag.

Som en av våra över 1130 medlemmar får du tillgång till ett spännande branschöverskridande nätverk, där du kan inspireras, hämta kunskap, knyta intressanta nya kontakter och göra affärer.

Vi vill bli fler!

Våra medlemmar finns i alla Värmlands kommuner, branscher och storlekar. Nästan hälften av alla som går till jobbet i Värmland går till ett av våra medlemsföretag. Vi hoppas att du vill bli en del av oss. Ju fler vi är, desto större blir vårt nätverk och vår gemensamma kunskap. Och desto starkare blir vår gemensamma röst.

Tror du också på Värmlands utveckling och vill verka för att Värmland ska bli en ännu bättre plats för företagen? Då är du varmt välkommen till oss som medlem!

Som medlem i Handelskammaren Värmland…

  • är du en del av det värmländska näringslivets enade röst. Du har inflytande att påverka och är med och förbättrar förutsättningarna för ditt och för andras företag i Värmland.
  • får du tillgång till mötesplatser och nätverk på olika teman runt om i Värmland – med fokus på fler affärer, breddat kontaktnät, inspiration och ökad kunskap.
  • får du hjälp och råd i dina internationella affärer – genom utbildningar, rådgivning och olika typer av handelsdokument.
  • får du tillgång till olika typer av marknadsföringskanaler – exempelvis på våra nätverksträffar och på vår webbplats.
  • får du alltid ett rabatterat pris på de tjänster, utbildningar och nätverk som vi erbjuder.
  • parkerar du gratis på någon av våra parkeringsplatser på Karlstad Airport, för dina affärsresor ut i världen.

 

Antal anställda

Serviceavgift 2018

0-1 2 750 kronor
2-5 2 850 kronor
6-10  3 695 kronor
11-25 4 750 kronor
26-50 6 325 kronor
51-100 10 550 kronor
101-200 14 800 kronor
201-400  26 400 kronor
401-600 40 800 kronor
601- 800 64 200 kronor
801- 70 800 kronor

Årsavgiften för ett medlemskap i Handelskammaren Värmland består av två delar:
 – medlemsavgift 200 kr (ej avdragsgill, ingen moms tillkommer)
 och serviceavgift (avdragsgill, moms tillkommer). Serviceavgiften är grundad på antalet anställda i Värmland.

Medlemskapet gäller i ett år från det datum ni ansöker, inte per kalenderår.

Eventuellt utträde ur Handelskammaren Värmland ska vara oss skriftligen tillhanda.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation). De personliga uppgifter vi hanterar är de som bedöms som viktiga för att kunna ge dig en så bra service som möjligt, exempelvis i samband med våra nätverksträffar och utbildningar.
Har du frågor om vad det innebär eller vill du veta vilka personuppgifter vi behandlar kopplat till ditt medlemskap? Mejla oss på: info@handelskammarenvarmland.se eller ring: 054-22 14 80.

Offentliga organisationer är också en viktig del av nätverket

Handelskammaren Värmland är en medlemsorganisation för företag. Myndigheter, föreningar och offentliga organisationer kan dock teckna ett associerat medlemskap i Handelskammaren. Associerade medlemmar har alla medlemsförmåner som företagen har, men saknar rösträtt på årsmötet.

jail