Tillsammans gör vi skillnad!

Vill du bli medlem eller är nyfiken på ett medlemskap?
Kontakta oss:

Tillsammans gör vi Värmland till en ännu bättre plats för företagen

Tillsammans gör vi Värmland till en ännu bättre plats för företagen. Ja, så är det faktiskt! Med 1150 medlemsföretag, och med varannan värmlänning som går till jobbet varje dag, bildar vi en enad röst där vi tillsammans kan utvecklas, inspirera och göra Värmland till Sveriges bästa näringslivsregion. Utmaningarna är många och varierande, både till grad och storlek, men det är tillsammans som vi kan ta oss an och besegra dem. Som medlem hos oss gör du skillnad, både för ditt företag och Värmland.

Eva Johansson

Medlemsansvarig

Päivi Johansson

Medlemsrådgivare
1150
medlemsföretag
26
utbildningar och seminarier anordnade 2019
3
nya nätverk 2020

Gör som 1150 andra företag - bli en del av oss!

Som medlem i Handelskammaren Värmland får du många fördelar som sträcker sig brett över hela din verksamhet.

Vara en del av ett affärsnätverk där du utvecklar din kompetens, ditt ledarskap och lär av andra.
Personligt stöd och rådgivning och nätverk kring frågor inom internationell handel.
Öka ditt och företagets konkurrenskraft genom vassa och verksamhetsnära utbildningar - hemma i Värmland! Och – du som medlem har rabatt!
En plats på våra olika populära nätverksträffar för att dela erfarenheter, inspireras av varandra och knyta fler kontakter.
Internationell affärsutveckling – hjälp att hitta och nå nya marknader.
En röst för att tillsammans med närmare 1150 medlemsföretag arbeta både lokalt och nationellt för att göra Värmland till en attraktivare plats.

Vad kostar ett medlemskap?

Antal anställdaServiceavgift 2020*
0 - 12 750 kr
2 - 52 950 kr
6 - 103 815 kr
11 - 254 910 kr
26 - 506 525 kr
51 - 10010 950 kr
101 - 20015 300 kr
201 - 40027 400 kr
401 - 60042 200 kr
601 - 80066 000 kr
801+72 800 kr

Serviceavgiften betalas per år och grundar sig på antalet anställda som företaget har i Värmland. Denna avgift är avdragsgill.

Medlemsavgift på 200 kronor per år tillkommer serviceavgiften.

Medlemsvillkor

Offentliga organisationer är också en viktig del av oss!

Handelskammaren Värmland är en medlemsorganisation för företag. Myndigheter, föreningar och offentliga organisationer kan teckna ett associerat medlemskap. Associerade medlemmar har alla medlemsförmåner som företagen har, men saknar rösträtt på årsmötet. Avgiften för associerat medlemskap är 5 600kr/år.

2040

Mot framtiden - tillsammans!

Värmland 2040 är vår vision om hur vi, tillsammans, ska arbeta för ett Värmland där vi alla kan trivas och arbeta i. Och ditt medlemskap bidrar.