Inspireras, hämta kunskap och knyt kontakter

Vi tror på nätverk. Det är när vi människor möts som möjligheter skapas. Tillsammans ses vi på olika mötesplatser och bidrar till erfarenhetsutbyten, skapandet av nya relationer och, vem vet, kanske en och annan affär? Vi har ett brett urval av olika nätverk, ta en titt och anmäl dig till det som passar just dig! 

Branschöverskridande nätverk

Som medlem är du en del av ett branschöverskridande nätverk av över 1100 företag och varannan värmlänning som går till jobbet. Varje dag.

Varmt välkommen till vårens nätverksträffar och yrkesnätverk!

Boka din plats på våra kommande nätverksträffar!
NYA NÄTVERK

Är du en av 10 personer?

Nu lanserar vi fem nya nätverksgrupper under formatet "10 personer pratar om". Ett tillfälle för dig att möta andra som har samma roll som du och/eller delar ett gemensamt intresse för en specifik fråga, och där åsikterna, perspektiven eller erfarenheterna i gruppen kommer att vara såväl annorlunda som lika dina egna.

Nätverket bygger på att du som deltagare är aktiv och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Det är era förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema.

Nedan hittar du höstens fem nya nätverk:

Fler nätverk

Vi har fler nätverksgrupper med olika innehåll, gruppsammansättningar och teman.