Inspireras, hämta kunskap och knyt kontakter

Vi tror på nätverk. Det är när vi människor möts som möjligheter skapas. Tillsammans ses vi på olika mötesplatser och bidrar till erfarenhetsutbyten, skapandet av nya relationer och, vem vet, kanske en och annan affär? Vi har ett brett urval av olika nätverk, ta en titt och anmäl dig till det som passar just dig! 

Branschöverskridande nätverk

Som medlem är du en del av ett branschöverskridande nätverk av över 1100 företag och varannan värmlänning som går till jobbet. Varje dag. Varmt välkommen till höstens nätverksträffar och yrkesnätverk!

Boka din plats på våra kommande nätverksträffar!

Fler nätverk och mötesplatser

Vi har flera mötesplatser och nätverk med olika innehåll, gruppsammansättningar och teman.

ERFA-NÄTVERK

Är du en av 10 personer?

Vi har ett antal kunskaps- och erfarenhetsnätverk igång som bygger på formatet 10 personer pratar om. Och fler startar under året!

Det är ett tillfälle för dig att möta andra som har samma roll som du och/eller delar ett gemensamt intresse för en specifik fråga, och där åsikterna, perspektiven eller erfarenheterna i gruppen kommer att vara såväl annorlunda som lika dina egna.

Anmäl dig till det nätverk som passar just dig!

Hittar du inte det nätverk du söker? Hör av dig med tips och önskemål på ytterligare nätverksgrupper till Helena Englund, helena@handelskammarenvamland.se eller slå en signal 072-561 40 85.