Erfarenhetsnätverk

Ett tillfälle för dig att möta andra som har samma roll som du och som delar ett gemensamt intresse för en specifik fråga. Där åsikterna, perspektiven eller erfarenheterna i gruppen ger dig nya insikter och lyfter dig i din yrkesroll. Nätverken hålls samman av en nätverksledare och bygger på att du som deltagare är aktiv och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter.

Erfarenhetsnätverk

Chefsnätverk för inköpschefer

Är du redo att ta din roll som inköpschef till nästa nivå? Välkommen till vårt nätverk, där du får tillgång till en unik plattform för att diskutera och lösa de utmaningar som ofta uppstår inom din roll. Du får tillgång till en samling engagerade och erfarna inköpschefer, alla i samma båt som du. Här kan du öppet och konfidentiellt bolla de frågor som kan vara svåra att ta upp inom den egna organisationen. Ta del av värdefulla insikter och perspektiv som kan hjälpa dig att vässa din egen strategi och lyfta din inköpsavdelning till nya höjder.

Vänta inte längre – gör din intresseanmälan redan idag. Nya grupper startas upp kontinuerligt.

Erfarenhetsnätverk

Chefsnätverk för region- och platschefer

Välkommen till vårt exklusiva chefsnätverk för regionchefer och platschefer - platsen där du tar din professionella utveckling till nya höjder och förvandlar dina utmaningar till möjligheter. Här finner du en gemenskap av likasinnade individer, alla i samma ledarroll som du, men med unika perspektiv och insikter att dela. I vårt nätverk får du en unik möjlighet att engagera dig i diskussioner, utmana dina egna tankar och hitta innovativa lösningar för de utmaningar du ställs inför. Det är en plats där du kan bolla idéer och frågor som kanske inte alltid är lätta att ta upp inom din egen organisation.

Gör din intresseanmälan redan idag. Nya grupper startas upp kontinuerligt.

Erfarenhetsnätverk

Ny som Chef

Är du ny i rollen som chef och vill utveckla dig i din yrkesroll? Då är det här nätverket för dig! Att vara ny i sin chefsroll kan emellanåt upplevas som svårt. Du kommer antagligen att hamna i situationer där frågor som för de flesta kan kännas ovana och besvärliga, och som det många gånger inte finns några självklara svar på, måste lösas. Att kunna få prata och dela erfarenheter med någon som varit i samma sits tidigare eller som är samma situation som dig själv just nu, kan vara ett gott stöd.

Gör din intresseanmälan redan idag. Nya grupper startas upp kontinuerligt.

Erfarenhetsnätverk

Skeppningsnätverk

Vill du diskutera och bolla frågor med andra som jobbar med liknande uppgifter inom internationell handel? Det kan handla om allt från tullfrågor, beviskrav och logistikutmaningar till marknadsspecifika frågor kring handel med ett visst land, frihandelsavtal och dokumenthantering. Kanske känner du att det vore intressant att veta hur andra arbetar för att få tips för att effektivisera egna rutiner? Då är det här nätverket för dig!

Gör din intresseanmälan redan idag. Nya grupper startas upp kontinuerligt.

Hittar du inte det nätverk du söker? Hör av dig med tips och önskemål på ytterligare nätverksgrupper till oss.
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig