Erfarenhetsnätverk

Ett tillfälle för dig att möta andra som har samma roll som du och som delar ett gemensamt intresse för en specifik fråga. Där åsikterna, perspektiven eller erfarenheterna i gruppen ger dig nya insikter och lyfter dig i din yrkesroll. Nätverken hålls samman av en nätverksledare och bygger på att du som deltagare är aktiv och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter.

Erfarenhetsnätverk

Chefsnätverk för kommunikations- eller marknadsansvariga

Är du redo att ta din roll som kommunikations- eller marknadschef till nästa nivå? Välkommen till vårt nätverk, där du får tillgång till en unik plattform för att diskutera och lösa de utmaningar som ofta uppstår inom din roll. Du får tillgång till en samling engagerade och erfarna chefer, alla i samma båt som du. Här kan du öppet och konfidentiellt bolla de frågor som kan vara svåra att ta upp inom den egna organisationen. Ta del av värdefulla insikter och perspektiv som kan hjälpa dig att vässa din egen strategi och lyfta din kommunikations- eller marknadsavdelning till nya höjder.

Vänta inte längre – gör din intresseanmälan redan idag. Nya grupper startas upp kontinuerligt.

Erfarenhetsnätverk

Chefsnätverk för plats- och regionchefer

Välkommen till vårt exklusiva nätverk för regionchefer och platschefer - tillfället där du tar fin professionella utveckling till nya höjder och förvandlar dina utmaningar till möjligheter. Här finner du en gemenskap med andra, alla i samma ledarroll som du, men med unika perspektiv och insikter att dela. I vårt nätverk får du en möjlighet att engagera dig i diskussioner, utmana dina egna tankar och hitta innovativa lösningar för de utmaningar du ställs inför. Det är en plats där du kan bolla idéer och frågor som kanske inte alltid är lätta att ta upp i din egen organisation.

Gör din intresseanmälan redan idag. Nya grupper startas upp kontinuerligt.

Erfarenhetsnätverk

Nätverket för dig som arbetar med HR

HR-nätverket är för dig som arbetar operativt och brett med HR-frågor - som vill utvecklas i din roll och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. I vårt HR-nätverk har du möjlighet att diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll inom HR. Du träffar personer i samma position och tillsammans utbyter ni erfarenheter, åsikter och tankar. Det kan handla om exempelvis HR:s roll, hur man tar sig an arbetsgivarvarumärket, rekrytering och onboarding eller kanske kompetensutveckling och lärande. Ni själva sätter tillsammans agendan. Samtidigt ger det dig ett utökat nätverk som kan leda till nya samarbeten och någon att även i framtiden kunna bolla med och få stöd från.

Anmäl ditt intresse redan idag! Nya grupper startas upp kontinuerligt.