Berättelsen om Värmland

Värmlands nya berättelse skrivs och berättas av oss alla. Tillsammans bestämmer vi nu vilken roll Värmland kan spela.

Vår vision för Värmland 2040 är tydlig: Vi ska vara en dragningskraft, världen ska känna av oss, kunskapen ska ena oss och vi ska stå för hållbarhet.

För att nå dit behöver vi mötas, inspireras och lära av varandra. Och vi behöver vara många som sprider berättelserna om Värmland vidare. Om företagandet, den otroliga kompetensen, innovationskraften och vår roll i ett hållbart samhälle, om människorna och om det fina liv vi lever här. Vi kallar detta Berättelsen om Värmland.

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att sprida Berättelsen om Värmland och inspirera andra att också kliva på vår resa mot visionen 2040. Kort sagt: Värmlands styrka ligger i din berättelse.

Vad är Berättelsen om Värmland? Läs mer här!

Tipsa oss!

Har ditt företag en spännande affär på gång, en investering, en satsning på ett mer hållbart arbetsliv eller har ni helt enkelt Värmlands skönaste arbetsplats? 
Mejla anna-karin@handelskammarenvarmland.se för att dela med dig av din #BerättelsenomVärmland.

Tipsa oss!

Har ditt företag en spännande affär på gång, en investering, en satsning på ett mer hållbart arbetsliv eller har ni helt enkelt Värmlands skönaste arbetsplats?