Premium svensk laxodling

Värmländsk food-tech

Nu startar bygget av en giantiskt laxodling i Säffle. En miljardinvestering som väntas ge 100-tals arbetstillfällen och också höja den nationella självförsörjningsgraden av mat.

Fullt utbyggd kommer laxodlingen att stå för ca 20 procent av den svenska totalkonsumtionen av lax (10 000 ton hel fisk per år)! 
– Vi skriver industrihistoria när vi, som första svenska företag, sätter spaden i marken för ett av de största industriprojekten inom svensk food-tech, säger Premium Svensk Lax ABs vd, Sanja Miljevic. 

Anläggningen bygger på en miljövänlig teknik som är anpassad till inlandsförutsättningar utan direkt kontakt med intilliggande vattendrag och planeras att vara i fullskalig produktion 2024.

Foto: Premium Svensk Lax AB