Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningar som vi inom näringslivet ställs inför. Hur säkrar vi rekrytering av rätt medarbetare, med rätt kompetens, i rätt tid?

För att Värmland fortsatt ska vara en attraktiv näringslivsregion krävs det att vi skapar rätt förutsättningar för att kompetensen ska växa här, på plats. Samtidigt som vi håller Värmland fortsatt attraktivt för att kompetensen ska välja oss. Vi på Handelskammaren Värmland tror att vi behöver bli bättre på att berätta om hur arbetsmarknaden ser ut i framtiden och vilka möjligheter som finns med att jobba i Värmland.