Varför är ni med i Handelskammaren?

Maria Stenberg

"Samlar bra företag med bra människor som gillar Värmland"

Företagen är centrala för att Värmland ska utvecklas. Handelskammaren samlar bra företag med bra människor som gillar Värmland. Jag vill bidra på det sätt jag kan. Dessutom är det kul att göra nytta i föreningen. För det finns det bra människor och jag älskar Värmland.
Maria Stenberg, &Stenberg Kommunikation
sven-erik månsson

"Ger energi och sätter Värmland på kartan"

För mig är Handelskammaren en viktig samarbetspartner som både bidrar till en bra omvärldsbevakningen, ger mig ett energi genom sitt nätverk och som sätter Värmland på kartan. Känner mig stolt över att vara medlem i Handelskammaren och anser att ni i allra högst grad jobbar för att skapa konkurrenskraft och förutsättningar för att verka som bolag i denna region.
Sven Erik Månsson, Poolwater
Jessika Lundgren

"Lobbyarbetet är viktigt"

HSB Värmland är med för att Handelskammaren är en viktig röst för att ”hålla” Värmland på kartan. Lobbyarbetet är viktigt. Inte minst vad gäller kompetens och kommunikationer.
Jessika Lundgren, HSB Värmland
Daniel Juvel

"Värdefullt vara del av en gemenskap som gör Värmland till en bättre plats"

Jag tycker att det är viktigt och värdefullt att vara del av en gemenskap som gör Värmland till en bättre plats. Handelskammarens röst hörs. Jag gillar det engagemang som finns i Handelskammaren.
Daniel Juvél, SMA Mineral

"Tillsammans är vi starka i viktiga frågor"

För mig är det viktigt att vara med i Handelskammaren för att kunna påverka stora beslut som påverkar min verksamhet. Tillsammans är vi starka i viktiga frågor som rör Värmland. Till det skapar det bra och nya relationer till olika branscher.
Patrik Hjelte, McDonald's Värmland
Ulrika Obstfelder Peterson, Länsförsäkringar Värmland

"Vi vill bidra till och värna om näringslivets och invånarnas utveckling och trygghet"

För Länsförsäkringar Värmland är länets utveckling oerhört viktig. Vi vill bidra till och värna om näringslivets och invånarnas utveckling och trygghet. Handelskammaren Värmland är en stark aktör som samlar näringslivet och driver de frågor som vi tycker är så viktiga för länet - allt från tillväxt, infrastruktur, kompetens och attraktivitet till att också skapa nätverksplattformar där vi kan mötas och tillsammans utveckla både det enskilda företaget men också Värmland. Det är en självklarhet för oss att vara en del av Handelskammaren.

Per Danielsson

"Navet till mycket bra som händer i Värmland"

Vi uppskattar ert engagemang! Era evenemang är alltid proffsiga och väl genomförda. Ni arbetar nära företagen och näringslivet och visar ett genuint intresse för era medlemmar. Ni är navet till väldigt mycket bra som händer i Värmland.
Per Augustsson, Danske Bank
Josefin Knarrström Bergh

"Inspiration och lärdomar"

Att vara engagerad i Handelskammaren ger en bra och bred bild av näringslivet i hela regionen, ett riktigt bra nätverk, inspiration och lärdomar att få ta del av andras erfarenheter. Det är en bra känsla att vara med och bidra som en del i en kollektiv insats för ett bättre Värmland. Detta bygger 100% på att jag tycker att i Handelskammaren står för bra värderingar och driver relevanta och viktiga frågor – den som jag vill pusha lite extra för är hållbarhetsfrågan.
Josefin Knarrström Bergh, Wermlands Invest AB
Linda Jonsson

"Nära oss företag och bidrar alltid med en positiv energi"

Jag och Advant är med i Handelskammaren Värmland för att det är viktigt att det värmländska näringslivet lyfts fram både regionalt och nationellt. Tycker tyvärr att andra aktörer gör det för sällan och här gör Handelskammaren verkligen skillnad! De påverkar i viktiga företagarfrågor och tillhandahåller riktigt bra nätverk och utbildningar för oss företag. De jobbar också väldigt nära oss företag och bidrar alltid med en positiv energi.
Linda Jonsson, Advant
Fredrik Ivansson, Combi Wear Parts

"Handelskammaren ska vara den koordinerande kraften"

Vår ambition är att som arbetsgivare i länet ta ansvar för och bidra till en framtida attraktiv region för människor att leva och verka i. För oss måste Värmland kunna erbjuda ett mångfasetterat och differentierat näringsliv, där basindustrin skall vara en av de tongivande aktörerna för långsiktighet och stabilitet. Det är av yttersta vikt att regionen agerar utifrån att vi är en del av något mycket större, vilket omfattar både nationella och internationella intressen. Där ska Handelskammaren i Värmland vara den koordinerande kraften och företräda oss mot myndigheter och övriga intressenter i dagens och framtidens frågeställningar. För oss som företag är det viktigt att kunna erbjuda anställda och deras familjer en totallösning, och man skall som verkande och boende i Värmland kunna känna att det ”andas” framtidstro för regionen på alla plan som inbegriper livet.

Malin Kilian

"Handelskammaren är en viktig plattform"

Jag tycker Handelskammaren är en viktig plattform för att Näringslivet i Värmland ska kunna samarbeta runt frågor som förbättrar möjligheterna för det Värmländska näringslivet att vara och förbli konkurrenskraftiga och att gemensamt säkerställa att vår röst blir hörd i de forum där vi kan påverka det näringslivsklimatet och därmed vår framtida framgång. Logistik med fokus på Flyg, Sjöfart och Tåg är extra intressant områden som starkt påverkar vår konkurrenskraft på en global marknad.
Malin Kilian, Valmet AB
Pär Skinnargård

"Allt nätverkande och all utbildning är väldigt viktigt"

De punkter som varit viktiga för mig i den utveckling vi har har med ständig förändring/utveckling:
- Möjlighet till ökad rätt kompetens/utbildning på ett lättillgängligt sätt.
- Rekrytering
- Opartisk rådgivning.
För mig som är i skogsbranschen är allt nätverkande och all utbildning väldigt viktig på utsidan av min skogsbox. Önskar att jag hade mer tid till detta. Det är både roligt, inspirerande och berikande samt hjälper mej att utvecklas.
Pär Skinnargård, Nykvist Skogs AB
Johanna Svanberg

"Vill man åstadkomma förändringar är det bra att gå samman"

Mitt företag har varit medlem i Handelskammaren i 10 år. Då ville jag bredda mitt nätverk eftersom jag som tidigare anställd i större företag mest hade varit i en och samma bransch. Möjligheten att möta andra företagare och ta del av deras erfarenheter är en stor fördel med medlemskapet, men jag är även anhängare av tanken att vill man åstadkomma förändringar så är det bra att gå samman. Även om jag, trots att jag bott i Karlstad i över 30 år, inte betraktar mig som värmlänning så gillar jag att bo här och vill att fler ska upptäcka hur bra det är att bo i en mindre stad med närhet till både natur och kultur. För att bromsa utflyttningen och istället öka inflödet av människor med idéer behöver vi bedriva påverkan på olika plan. Genom medlemskapet i Handelskammaren får jag inflytande över vilka frågor som lyfts fram.
Johanna Svanberg, Svanberg Bona Officia AB
Anders Paulsson, Swedbank AB

"Ett gediget nätverk"

Vi anser att Handelskammaren är en viktig organisation ur ett lokalt perspektiv, dels i form av en röst som samlar upp en helhet i olika frågor som rör näringsliv och samhälle och dels i form av ett gediget nätverk med möjlighet att utveckla egen organisation med både kontakter och kunskap/lärande om det lokala näringslivet. Genom att vara med i nätverket kan vi visa beslutsfattare i offentlig och statlig förvaltning att vi står bakom frågeställningar som drivs av HK och göra lite skillnad även i frågor som kanske inte direkt rör vår egen verksamhet utan näringslivet i stort. 

Nyfiken på ett medlemskap? Hör av dig till oss!

Eva Johansson

Medlemsansvarig

Päivi Johansson

Medlemsrådgivare