Stora Enso Skoghalls bruk

Ett historiskt steg in i framtiden

Mellan 800 och 850 miljoner euro. Så stor är den potentiella investering som Stora Enso utreder för Skoghalls bruk, ett av koncernens största och viktigaste integrerade bruk för förpackningsmaterial med en kapacitet för 875.000 ton kartong. Man har därför beslutat att inleda ett förprojekt och ansöka om miljötillstånd för en expansion. 

Genom att bygga ut Stora Enso Skoghalls bruk vill man fördubbla produktionen av massa och öka produktionen av kartong med 120 000 ton per år. Den nya produktionslinjen skulle dessutom innebära ett stort steg mot en fossilfri produktion och vara integrerad, det vill säga att massabruket förser kartongfabriken med all råvara som krävs i produktionen utan leveranser utifrån. 

Inget investeringsbeslut är fattat. Förprojektet pågår under större delen av 2021. Om ett investeringsbeslut fattas och ett nytt miljötillstånd beviljas skulle den utökade produktionen kunna starta tidigast under fjärde kvartalet 2023. 

Investeringar inom industrin skapar ofta ringar på vattnet till övrigt näringsliv. Om utbyggnaden blir av kommer det att innebära ett stort behov av kringtjänster under projektering och bygge, inte minst konsultuppdrag. 

Värmland är världsledande på förnybar kartong. Med en investering likt den föreslagna skapas förutsättningarna för att vi förblir det länge till. 

Foto: Stora Enso