Wiksfors bruk

Med kraftsamling, kreativitet och känsla

Som en askungesaga, så kan man beskriva resan från ett förfallet bruk till den prisade besöksnäringssuccén som Wiksfors bruk blivit. Men bakom förvandlingen ligger hårt arbete präglat av kraftsamling, kreativitet och känsla. 

Fyra entreprenörer såg potentialen i Wiksfors bruk i Långserud när de köpte det 2018, efter att bruket förfallit under fyra decennier. I bruket såg de möjligheten till lokal utveckling för småföretagare, en rad arbetstillfällen och ett läge längs E18 som talade för en god tillströmning av kunder. Idag är Wiksfors bruk ett levande besöks- och företagsområde som rymmer flera olika butiker och verksamheter med allt ifrån antikhandel till företag som arbetar mot robotindustri. 

På kort tid har de lyckats etablera ett av Värmlands mest uppmärksammade besöksmål och mött exakt det som såväl hemestrande som svemestrande besökare efterfrågar. 

Foto: Wiksfors bruk