Porträttbild på Liza Sandelin

Ny YH-utbildning inom el och energi i Värmland

Från och med hösten 2023 erbjuds den tvååriga utbildningen Elkraftsingenjör via Teknikhögskolan i Karlstad. En för Värmland ny YH-utbildning som har tagits fram tillsammans med regionala företag och branschen utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.


”Vi välkomnar verkligen den här utbildningen! Den är väldigt positivt för oss som arbetsgivare men också för regionen i stort!” säger Liza Sandelin är kontorschef Elektrotekniska Byrån (EBAB) som bildades 1964 i Karlstad. De är en av landets främsta elektrotekniska specialister och har varit involverade i många omfattande ny- och ombyggnadsprojekt.

”Elkraftsingenjörer är en kompetens som vi söker och har sökt under flera års tid. Vi har ett jättestort behov och de är väldigt svårt att få tag på. Det är en grupp som är väldigt väl etablerade på arbetsmarknaden och medelåldern är också relativt hög”, berättar Liza.

Elkraftsingenjör via Teknikhögskolan är en av många YH-utbildningar som idag erbjuds av utbildningsanordnare runt om i Värmland.

25 företag samarbetar

Elektrotekniska byrån har varit involverade i ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för framtagandet av just den här YH-utbildningen tillsammans med Teknikhögskolan och Staffan Boltar Andersson som är utbildningsledare på Teknikhögskolan.

”Det känns fantastiskt roligt att kunna erbjuda denna utbildning i samverkan med branschen. Utbildningen kommer att leda till jobb i extremt stor utsträckning för våra studerande och samtidigt täcka stora bitar i branschens kompetensbehov”, säger Staffan.

EBAB är ett av cirka tjugofem företag som ställt sig bakom att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven. Som arbetslivsrepresentant har du alltså en unik möjlighet att forma innehållet i utbildningen så att den motsvarar de krav du har som arbetsgivare.

”Vi har nyligen haft turen att kunna anställa en kollega men ser ett stort behov av fler och behovet blir ju bara större och större i och med hela energiomställningen och elektrifieringen. Väldigt positivt att det startas en YH-utbildning”, säger Liza.

Att vara engagerad i ledningsgruppen

Elektrotekniska byrån har valt att ställa upp och kommer ingå i utbildningens ledningsgrupp. Ledningsgruppenbestår av personer med olika bakgrund, men majoriteten ska vara representanter från det berörda arbetslivet.

”Slutmålet är ju förstås att utbildningen ska resultera i att duktiga, engagerade och drivna ingenjörer examineras som kan jobba hos oss i framtiden. Men vi engagerar oss också i YH för att det är kul att kunna bidra med vårt perspektiv och våra behov. Det vi ser att blivande studenter behöver få med sig bagaget för att vara anställningsbara inom vårt område. Att vi kan bidra till att de blir attraktiva på arbetsmarknaden helt enkelt”, säger Liza.   

”Att tacka ja till att engagera oss i utbildningens ledningsgrupp är en insats som vi gärna gör. Just på grund av nyss nämnda men det är ju också ett sätt att marknadsföra oss gentemot studenterna. Att vi kan träffa nya ingenjörer som är på väg ut på arbetsmarknaden.”

LIA – lärande i arbete

I YH-utbildningar ingår det lärande i arbete, så kallade LIA-perioder. Det ger såväl studenten som förtaget som tar emot praktikanter en möjlighet att lära känna varandra.

”Det är viktigt för oss innan vi anställer någon. Vi som jobbar här är ju varandras arbetsmiljö, genom LIA:n ges såväl studenten som vi möjligheten att se att vi båda trivs med varandra, delar vår arbetsplats värdegrund och så vidare”, menar Liza.

Så får du kontakt med Elkraftsingenjörsutbildningen

Vill du veta mer om Elkraftsingenjörsutbildningen och hur du som företag kan engagera dig  – kontakta Staffan Boltar Andersson utbildningsledare Teknikhögskolan.

Vill du veta mer om YH-utbildningar?

Har du andra frågor om hur du som företag kan engagera dig eller vill ta initiativ till en specifik utbildning inom just din bransch. Hör av dig till Karolina Nilsson så lotsar hon dig vidare.