“Drivkraften kommer ofta ur att något är åt skogen”

Irritation över osmarta lösningar och dåliga produkter, och viljan att göra något bättre, har fått Erik Stenfors att starta och driva företag sedan 80-talet. Nu ser han hur pandemin satt fokus på ett av de problem hans bolag Hanza vill lösa, långa och sårbara leveranskedjor som gör alldeles för stora klimatavtryck. 

– Pendeln är på väg tillbaka, från globalisering till regionalisering, säger Erik Stenfors.  
På köpet ser han en chans till en levande landsbygd.   

En babymonitor som inte visar barnet ordentligt, eller produktion som stoppas för att en underleverantör långt bort i stan inte gjort rätt. Problemen kan se olika ut, men Erik Stenfors har aldrig nöjt sig med att knyta näven i byxfickan. I stället har missnöjet fött idéer om bättre lösningar och smidigare produkter.  

– Drivkraften kommer ofta ur att något är åt skogen, säger han. 

Frustrationen över dåliga komponenter ledde till att Erik Stenfors byggde upp en produktion av kretskort i Polen, och det magra utbudet av babyvakter av god kvalité löstes så klart genom att utveckla och sälja egna barnprodukter. Och elektroniktillverkaren Note grundades när Erik Stenfors såg att det gick att koppla ihop svenska bolag med tillverkning utomlands, utan att för den skull outsourca hela verksamheten.  

– På den tiden fanns en syn på att tillverkningen antingen skulle ske på hemmaplan eller utomlands. Jag sa att vi skulle ha både och! 

En framgångsrik strategi, skulle det visa sig. Dessutom blev arbetet med Note, där ett av de första stegen var att köpa upp en elektroniktillverkare i Torsby, starten på en långvarig relation med Värmland. I dag är det där, i Västvärmland, som hjärtat i Hanzas svenska verksamhet finns. 

Klusteridén 

Erik Stenfors tar en pannkakssmet till hjälp för att illustrera idén med sitt företag, som nu är inne på trettonde året. 

– Det blir krångligt om du ska hämta äggen från Kina, mjölken i Tyskland och mjölet i Sverige, i stället för att kila ner till affären runt hörnet.  

Förutom att det är ett ineffektivt sätt att laga pannkakor, eller tillverka kompasser eller kyldiskar för den delen, ökar risken för stopp och förseningar när många leverantörer i olika länder är inblandade. Därför bygger Hanzas affär på att ha kluster med fabriker för att kunna lösa tillverkningen av kompletta produkter regionalt. 

Det svenska klustret, med fabriker i de västvärmländska orterna Årjäng, Töcksfors och Svanskog är ett exempel. 

– Värmland är mitt stora show room och vårt urkluster. På en dag hinner du runt till alla fabrikerna, du får elektronik, tunnplåt, maskinbearbetning och montering. Närheten är en stor fördel för kunden. 

Siktar på landsbygden 

Etableringen i Västvärmland tjänar också som exempel på Hanzas landsbygdsmodell, en idé som Erik Stenfors brinner för. Fabrikerna ska inte ligga i storstadsområdena, helst inte i mellanstora städer heller, utan på landet. Dels är förstås lokalerna billigare, dels är löneläget ett annat än i storstadsregionerna. Men det finns en annan aspekt som är minst lika viktig, enligt Erik Stenfors. Lojaliteten hos medarbetarna.  

– Vi vill ha folk som inte flyttar och byter jobb. Man lär sig inte allt det som behövs för jobbet i skolan, när vi har lärt upp medarbetarna vill vi att de stannar. Chansen för det är större på landsbygden. 

Man har sedan dess använt landsbygdsmodellen vid etableringar i andra länder, med lyckat resultat. Och här ser Erik Stenfors ett gyllene tillfälle för kommuner utanför storstadsregionerna. 

Klimatet en ödesfråga 

En aspekt som han gärna framhåller som en stor fördel för kunden, är att Hanzas sätt kan ge besparingar även för klimatet. Han ser den globala uppvärmningen och utsläppen av koldioxid som en ödesfråga som det är bråttom att lösa. 

– Fabriker, förbrukning och utsläpp går hand i hand, men vi har en dimension till när vi kan ta bort leverantörskedjorna. 

Nu planerar företaget för att låta studenter i ett examensarbete undersöka exakt hur stora utsläppsbesparingar det blir av en omgjord leverantörskedja. På en samhällsnivå vill Erik Stenfors se snabbare åtgärder för att minska utsläppen. 

– Vi måste bli fossilfria, inte nödvändigtvis förnybara på en gång, men fossilfria, säger han, och flikar in att kärnkraften har stora fördelar.  

Just elproduktionen och hur framtiden kommer att se ut när så mycket ska elektrifieras är en stor fråga för Sverige, menar Erik Stenfors.  

– Allt blir el. I stället för topplock ska vi tillverka batterier, Sverige måste vara med på den omställningen. 

För att vi ska ha framtida, energikrävande, industri i Sverige är en självklarhet för Hanzas vd, som gärna talar om ”Industri 2.0”. 

Decentraliserat ledarskap 

Sedan Hanza grundades 2008 har bolaget vuxit till att omfatta verksamhet i flera europeiska länder samt Kina. I dag omsätter bolaget över 2 miljarder kronor, och målet är att fortsätta växa. 

– Vi har erövrat Norden, nästa steg är att bli ledande i Tyskland och sedan fortsätter vi, säger Erik Stenfors. 

När Hanza etablerar sig i nya länder, vill Erik Stenfors också etablera en kultur av gott samarbete och stort eget ansvar hos varje medarbetare. Det ska gå att fatta egna beslut, utan att behöva dubbel- och trippelkolla med chefen innan.  

– Jag tror på decentralisering, med det kommer ett engagemang. Det är roligare att gå till en arbetsplats där man känner att man får bestämma själv. Det passar inte alla, men vill man vara chef och inte vågar fatta beslut själv får man söka sig någon annanstans.