Jobba hållbart

De gör hållbarhetsbranschen mer tillgängligt med e-handel

Linda Jonsson och hennes kollegor ville ta ansvar för företagets avtryck men det visade sig vara krångligare än vad det borde vara. Och just precis där började de resan med att digitalisera hållbarhetsbranschen.

Linda är en av tre ägare av kommunikationsbyrån Advant i Karlstad. De är specialiserade på kommunikation och digitalisering. Som företag vill de jobba hållbart men upplevelsen var att det var lättare sagt än gjort.

”Vi hittade inte verktyg som vi behövde. Det som finns på nätet idag är för komplicerat och okonkret. Att exempelvis behöva läsa en 30-sidor lång engelsk pdf-fil om hållbarhetsmålen och vad man kan göra som företag gör att tröskeln för att komma igång blir för hög.”

Så en relevant fråga blev: hur ska man på ett enkelt sätt kunna jobba hållbart utan en stor budget och ofta med begränsad kunskap inom företaget?

”Vi märkte att hållbarhetsbranschen är inte var så digitaliserad och på så sätt exkluderande för mindre företag utan en stor budget. Så vi tog helt enkelt saken i egna händer och startade en tjänst som kan hjälpa andra företag. Vi kan ju digitalisering och kunde använda vår kunskap för att förverkliga idén vi fick.”

”Vi vill öppna upp för ett nytt modernt sätt att jobba med hållbarhet”

Med en ny digital marknadsplats och e-handel som heter Jobba hållbart, vill Linda och kollegorna öppna upp för ett nytt sätt att jobba med hållbarhet. Hon poängterar att Advant inte är hållbarhetsexperter. Istället vill de samla experter i branschen.

” Vi kommer delvis själva stå för produkter som rör kommunikation och tillgänglighet, men har knutit till oss en rad tunga experter inom hållbarhetsområdet som står för majoriteten av produkterna i e-handeln.”

Linda menar att marknadsplatsen är ett sätt även för Advant att utveckla sitt hållbarhetsarbete.  

”Det är win-win kan man säga. Vi och andra företag blir bättre på att jobba hållbart med hjälp av marknadsplatsen. Det finns en styrka i att vi själva vill jobba hållbart och vet vad många företag tampas med.”

Mer lättillgängligt med e-handel

Lindas önskan är att den nya digitala lösningen och e-handeln kommer att sänka tröskeln för fler företag att arbeta med hållbarhet.

”Digitala lösningar är mer tillgängliga för fler. I e-handeln kan man kan ta del av guider, checklistor och kurser när man har tid och behöver. Det finns inget liknade i dagsläget.”

”Vi vill göra hållbarhetsarbetet till något konkret, inspirerande och värdeskapande. Då behöver man sänka trösklarna för företag att komma igång eller bli ännu bättre. Vår och Jobba Hållbarts vision är att alla företag ska göra skillnad och bidra till FN:s globala mål Agenda 2030.”

Viktigt med hållbara företag i framtiden

Hållbarhetsarbete är inte ”nice to have”, utan ”need to have” menar Linda. Hon ställs inför högre hållbarhetskrav - från kunder men även som arbetsgivare och leverantörer.

”Att jobba hållbart kommer att stärka vårt varumärke och gör oss till en attraktiv arbetsgivare. Och vi ser till att ha ett framtidssäkrat erbjudande. Allt det samtidigt som det känns bra för alla på företaget att vara med och bidra i samhället.”

Hon nämner Volvo, Löfbergs och Max som exempel på företag som lyckats jättebra med sitt hållbarhetsarbete.

”Vissa, framför allt större företag gör jättemycket idag. Men för de flesta handlar det om att ta ett steg till. Det räcker inte med att sopsortera, vi behöver som exempel sänka våra koldioxidutsläpp löpande i linje med Parisavtalet och 1,5 °C. Som leverantör måste vi visa våra kunder att vi vill vara med och ta ansvar.”

Hållbarhet – en road map för vart du ska

Lindas bästa tips är att involvera medarbetarna i hållbarhetsarbetet och tillsammans med dem skapa en road map för vart du ska.

”Vi jobbar aktivt med vår hållbarhetsstrategi tillsammans med våra medarbetare. Tillsammans hittar vi riktningen som Advant ska ta i sitt hållbarhetsarbete, vår road map och karta. Alla brinner för olika saker och bidrar med sin unika kunskap. Du får också mer engagemang, draghjälp och ansvarstagande från medarbetarna om du involverar dem i arbetet."