Regional och komplett tillverkning – det har varit Hanzas affärsmodell redan från början

Som kontraktstillverkare producerar Hanza andras produkter och utmärker sig genom att samla flera fabriker inom olika teknologier på en liten geografisk yta. 

Sverige är en av totalt sex sådana fabriksparker, med produktionsanläggningen i Västra Värmland och de fyra fabrikerna i Töcksfors, Årjäng och Svanskog. 

Inom femtio kilometers radie samlar man elektroniktillverkning, maskinbearbetning, plåttillverkning, montering och till viss del utveckling och konstruktion.

Produktion i närområdet, nära slutkunden, gör att det går betydligt snabbare att öka eller minska volym och genom att centralisera sina tillverkare och leverantörer  minskar man också kedjans sårbarhet. Något man redan innan pandemin kunde se efterfrågades av bolag som tog hem sin produktion eftersom de upptäckt brister i sina leverantörskedjor. Pandemin har nu påskyndat den processen ochlett till större fokus på närproduktion. 

Hanzas affärsmodell präglas av att kunden har en enda kontaktyta, att man tar ett ansvar för hela leveranskedjan och man har specialister inom hela processen från komponent till färdig produkt