Josefin Knarrström Bergh

Framtidens hemvist

Krönika skriven av Josefin Knarrström Bergh, VD på Wermlands Invest

2020, året vi aldrig kommer glömma. Att det kommer sätta spår i vår framtid är nog de flesta överens om. Frågan är hur? Jag som jobbar med hus funderar en del på framtidens plats som hemvist. Jag äger ingen spåkula men genom att luta mig mot statistik och tillbakablickar ska jag göra ett försök.

Jag minns första gången som jag gled in med taxi på Manhattan, känslan av att omges av skyskrapor och neonljus. Eller när jag förundrad väntade på grön gubbe vid Shibuya, världens mest gångtrafikerade korsning. Jag minns när jag galopperade rakt in i Bregott-reklamen över Brösarps böljande gröna backar. Jag minns inte toppen av Store Skagastølstind, men den ”litt luftige eggen” som vi traverserade krypandes i snöstorm glömmer jag aldrig.

Otaliga gånger har jag känt ”här vill jag bo”, hänförd av platsen och med en känsla av att vara trygg varhelst i världen. Jag slås av min kluvenhet mellan stad och land, urban puls och vidunderlig natur. Att vilja ha båda, nära till allt. Finns den platsen?

Med stöd i statistiken kan jag konstatera att vi har en ny rekordgeneration, 90-talisterna. De är till antal den största generation någonsin i Sverige, och de befinner sig i ett livsskede med familjebildning och karriär. Gissningsvis kommer vi att se en stor påverkan på samhällsutvecklingen från dem. Genom undersökningar vet vi att drömmen om småskalighet består i relativt hög grad, generation efter generation, när personer får barn. Det finns en stadig önskan om lugna och trygga uppväxtmiljöer.

I spåren av pandemin tror jag att drömmen om det trygga, småskaliga, gröna boendet kommer att accelerera.
Josefin Knarrström Bergh
Josefin Knarrström Bergh

I spåren av pandemin tror jag att drömmen om det trygga, småskaliga, gröna boendet kommer att accelerera. Distansarbete öppnar upp för friare val av bostadsort, och med detta seglar den medelstora staden upp som en attraktiv boplats, för såväl 90-talisterna som oss andra. 

Städer som Karlstad har världens chans! Genom att våga planera för nya hållbara stadsdelar som Jakobsberg blir vi en dragningskraft. Där inryms en mix av förskolor, skolor, service, sociala grönytor, strandängar och ett varierat utbud av bostäder. Allt från små hyresrätter till bostadsrätter, radhus och villor. Lägg där till Karlstads satsningar på infrastruktur, kultur och idrott. På ett spirande och inbjudande centrum med spännande co-workingkoncept för distansarbetare. Tillsammans kan vi skapa en modern stad i liten förpackning, med ett sprudlande näringsliv och universitet, en stad med inbyggda gröna kvaliteter och mötesplatser. Med både stadsliv, naturen, skogen och vattnet om hörnet. Fjällen några timmar bort. Några huvudstäder också. Och när världen öppnas igen finns även den inom räckhåll med tåg och flyg. 

Framtidens hemvist?
Hörde jag ”Karlstad med omnejd!”? 

Foto: Privat