Tyréns samhällsbygge

Tyréns bygger framtidens städer

Att sia om framtiden är inte enkelt. Men att redan nu börja planera städer utefter framtidens behov och utmaningar, är en nödvändighet. På Tyréns är det just det som pågår. 

Christer Abrahamsson är regionchef på Tyréns i Västsverige, och är ansvarig för kontoret i Karlstad. Företaget arbetar som rådgivare och konsulter åt samhällbyggnadsbranschen. 

- Hela vårt bolag handlar om att tänka långsiktigt och arbeta för hållbara samhällen. Den frågan har vi drivit i 70 år och kommer fortsatt att driva den, säger Abrahamsson. 

Tyréns är ett stort företag. Med över 3 000 anställda kommer även en del utmaningar kopplade till arbetsplatsens hållbarhet. Hur skapas en arbetsplats där de anställda verkligen trivs?

- Vi bygger på en djupt förankrad värdegrund och våra medarbetare kommer alltid i första hand. Vi lyssnar och utvärderar arbetsplatserna för att göra dem bättre. I slutändan handlar också mycket om balans, framför allt utanför arbetet. Här på Karlstadskontoret uppmanar vi till träning och vi kommer att åka Stafettvasan tillsammans nästa år. 

År 2018 vann Tyréns tävlingen Project Zero. Tävlingen som gick ut på att minska företagets interna klimatpåverkan så mycket som möjligt. 

- Vi gjorde en totalöversikt på verksamheten och insåg att vi reste alldeles för ohållbart för att kunna ha ett gott samvete. Resepolicyn har förändrats och vi använder oss av hållbara metod- och materialval. Stora delar av vår verksamhet handlar om att försöka få våra kunder att arbeta mer hållbart och planera för framtiden, så varför ska inte vi göra det själva?

Apropå framtiden, ni arbetar mycket med framtidens städer och samhällen. Vad kan vi förvänta oss av framtiden?

- Allt fler människor flyttar till städerna, och det på omlandets bekostnad. Med fler människor och verksamheter på mindre yta – kommer större utmaningar. Det gäller att styra städerna mot ett mer hållbart håll och bygga för att vara förberedda för vad som kan tänkas komma i framtiden. Men samtidigt går det inte att glömma bort människan i detta. Vi alla vill bo i trevliga städer med fina byggnader, annars flyttar man någon annan stans. Vi har ett stort, men inspirerande, uppdrag framför oss.