Jonas Garpe, Effect Management

Vad innebär ett aktivt medarbetarskap för en verksamhet?

Vad kan man göra om engagemanget i sin organisation inte är på topp? Ska man säga till folk att skärpa sig, eller hur gör man? Länge var svaret på den frågan att lägga resurser på att utveckla chefer och ledare. De får gå på kurs och har det fulla ansvaret för att utveckla verksamheten och kulturen. Men sedan några år tillbaka håller fokus på att förflyttas.

– Ledare är ju i minoritet. Verklig utveckling sker först när ledare OCH medarbetare arbetar tillsammans för att utveckla sig själva och den verksamhet man är i. Och då handlar det snarare om att bygga upp ett aktivt medarbetarskap, säger Jonas Garpe på Effect Management.

Utvecklar ledare och idrottsproffs 

Jonas är praktiker som jobbat många år med att utveckla ledare och professionella idrottare. Sedan 2014 arbetar han på Effect Management med både öppna ledarprogram och intern ledarutveckling på flera multinationella koncerner. Bakom sig har han egen ledarerfarenhet och utbildningar i psykoterapi, coachning och kommunikation.

Vad är aktivt medarbetarskap?

Ett aktivt medarbetarskap innebär att alla i en organisation tar ett större ansvar för sitt arbete och bidrar till sin egen och till verksamhetens utveckling. Det förutsätter i sin tur engagerade ledare som styr genom tydligt kommunicerade värderingar och mål och en organisation som står bakom detta. I Handelskammarens HR-nätverk pratar vi om aktivt medarbetarskap och hur man kan jobba med det i sin egen organisation.

Handlar inte om pekpinnar

– Organisationer som jobbar på att stärka sitt aktiva medarbetarskap verkar gilla både processen och resultatet, säger Jonas.

– Det handlar ju inte om att komma med pekpinnar och säga att ”nu ska DU göra allt för att utveckla verksamheten”. Frågan är snarare: ”hur kan var och en bidra med sitt engagemang för att göra tillvaron lite bättre, både för sig själv och de runtomkring?". Om alla gör en liten ansträngning så tar man ett schysst ansvar för sig själv och sin omgivning. Det kan man inte lägga på någon annan, Det måste man själv vara delaktig i.

Blir roligare att gå till jobbet

De som lyckas får ett bättre samarbetsklimat och det blir roligare för individen att gå till jobbet. Relationen mellan chef och medarbetare blir också enklare om bägge tar ansvar för den, och detsamma gäller relationerna till kunder och kollegor

– Det svåra är att få bollen i rullning på bred front så att det blir en verklig rörelse mot någonting bättre. Och där kan lite inspiration och utbildning hjälpa till att knuffa organisationer i rätt riktning, menar Jonas.