Halvkroppsbild på Frans iklädd mygga och kostym

SAAB öppnar nytt kontor i Karlstad – anställer 200 personer

Nu öppnar SAAB med platschef Frans Eriksson nytt kontor i Karlstad. Inom 5 år vill de bli 200 personer. Eftersatta lager och ett oroligt världsläge ökar efterfrågan inom försvarsindustrin.

Det är en ödmjuk platschef som etablerar SAABs nya kontor i Karlstad. Frans Eriksson har tidigare varit minröjare och arbetat med ledarskap i det militära. På frågan om han är den perfekta platschefen för att öppna kontoret i Karlstad svarar han direkt nej.

– Perfekt är omöjligt. Jag tror att min bakgrund är en bra bakgrund att ha om man ska driva en verksamhet. Framför allt om man ska etablera en ny verksamhet, då lever man i en värld av osäkerhet. Om man som jag jobbat med ledarskap i det militära och i situationer som varit stressande och lite osäkra har man med sig en hel del erfarenheter. Sen är det andra saker som jag saknar som andra kan.

Tomma lager – "en perfekt storm för vår industri”

För att kunna möta den efterfråga som finns, växa tillräckligt snabbt och hitta rätt kompetens behövde SAAB en site från Karlstad att utgå från. Men det är inte bara kriget i Ukraina som gjort att efterfrågan ökat menar Frans. Eftersatta lager och gamla materiel påverkar också.

– Man kunde se att det var ökad orderingång redan innan kriget bröt ut ordentligt i Ukraina. Men det beror också på att det har varit en period med ganska många år när man inte sett storkrig som ett alternativ någonstans i världen, framför allt inte i Europa. Det har gjort att man inte fyllt lagren. De produkter och materielen som man har är kanske gammal och ålderstigen. Tillsammans med hur världsläget förändrats blir det en perfekt storm för vår industri.

Nyetableringar lockar rätt kompetens

Bara några veckor efter att SAAB annonserade att de öppnar kontor meddelade även karlskogabaserade BAE att de kommer öppna kontor i Karlstad. Frans välkomnar initiativet och ser det mer som ett samarbete än en konkurrens. 

– Vi konkurrerar inte om kunderna, utan vi kompletterar varandra. Däremot så konkurrerar vi om samma medarbetare. Personligen så tror jag det är bättre om man kan hjälpas åt. Det gäller inte bara BAE utan även andra företag här. Vi måste se möjligheten att tillsammans bygga upp den här poolen av medarbetare som vi kan konkurrera om och göra det på ett sjyst sätt. Det kommer att göra att vi på sikt får en större pool med kompetenta medarbetare som kommer vara rörlig mellan företagen.

Vill anställa ”bra folk”

Målet är att anställa 200 personer på 5 år till karlstadkontoret. ”Bra folk”, som Frans uttrycker det. Kompetenser inom allt från mjukvara, elektronik och systemingenjörer till projektledare och administratörer. Man kanske inte har gjort värnplikten men känner att man vill bidra ändå.

– Flera som söker säger. ”Jag har inte gjort värnplikten. Jag är inte så bra på att springa och skjuta saker, men jag är väldigt bra på att utveckla saker.” Man känner att man kan bidra på det sättet till säkerhet. Sen tror jag det är så i samhället i övrigt också. Nu när det kommer närmare med konflikten och kriget i Ukraina. Folk förstår att vi har en försvarsindustri i Sverige som är helt unik i världen. Produkterna är världsledande och bland det bästa som finns på marknaden.