Hur minskar vi glappet?

Den Svenska arbetsmarknaden har ett glapp. Innan pandemin fanns knappt 350.000 lediga jobb att söka i Sverige och ungefär lika många arbetslösa. En massa har utbildat sig till jobb som inte existerar, vilket gjort att den tillgängliga kompetensen inte matchar den som näringslivet letar efter. Frågan är, hur minskar vi glappet?

Sökte bredaste utbildningen

Jennie Nordentjell, vice VD på konsultbolaget Xmentor i Karlstad, minns hur det var när hon växte upp i Karlstad på 80-talet.

– Jag visste inte vad jag ville bli, eller vilken kompetens företagen behövde. Syokonsulenten var inte heller till stor hjälp. Så jag läste Natur med teknisk inriktning och på universitetet sökte jag den bredaste utbildningen jag kunde hitta för att hålla alla vägar öppna.

Kunskapen är låg

Kunskapen om arbetsmarknaden är låg bland svenska ungdomar. Det finns ungefär 8000 yrken i landet, men när ungdomarna får frågan vad de vill jobba med i framtiden så är det nästan alltid samma 60 yrken som nämns.

För att öka kunskapen har Xmentor gått med i Arbetsmarknadskunskap. En satsning Handelskammaren Värmland gör för att lära skolelever om den arbetsmarknad som väntar efter studierna.

Val har konsekvenser

Arbetsmarknadskunskap besöker högstadie- och gymnasieklasser för att prata om varför man går i skolan och hur det kan bli efter studenten. Som partnerföretag har Xmentor möjlighet att vara med och möta eleverna som en representant för näringslivet.

– Om eleverna förstår konsekvenserna av de val de gör och hur statistiken ser ut, så gör de förhoppningsvis klokare och mer medvetna studieval. Det känns jättekul att få vara med och öka medvetenheten kring vilka egenskaper och kompetenser som efterfrågas och samtidigt inspirera ungdomarna, säger Jennie.

Målet är att träffa 3500 elever per termin. Helst vill Arbetsmarknadskunskap möta samma elever i 7:an, 8:an, 9:an och på gymnasiet, för att grundmura kunskaperna.

Räkna baklänges

Jennie skickar gärna med ungdomarna det hon själv inte fick under sina studier.

– Jag tror alla behöver lära sig att sätta mål. I arbetslivet jobbar vi målinriktat, men inte lika ofta i privatlivet. Ungdomar behöver fundera på de viktiga frågorna; Vad vill jag göra? Vad tycker jag är roligt? Var ser jag mig själv om 15 år? Sedan räkna baklänges. Ställa sig frågan ”vad behöver jag göra för att komma dit”?

Vill öka den sociala hållbarheten

Många företag deltar i Arbetsmarknadskunskap för att träffa unga potentiella medarbetare. Men för Xmentor handlar det inte om rekrytering.

–Xmentor har en affärsmodell där alla är egenföretagare och även om vi inte anställer så vill vi gärna inspirera ungdomar till att våga starta eget. Som bolag vill vi även bidra till ökad social hållbarhet i samhället genom att sprida kunskap som kan hjälpa till att minska glappet. Som förändringskonsulter är det också värdefullt att lära oss hur ungdomarna ser på framtiden, berättar Jennie.

Var kommer Arbetsmarknadskunskap göra störst nytta?

– Jag tror att en majoritet av eleverna påverkas av diskussionen hemma och att de viktigaste besluten tas hemma vid köksbordet. Där tror jag att Arbetsmarknadskunskap kommer göra störst nytta för de elever vars familjer inte pratar om dessa ämnen. Arbetsmarknadskunskap är så viktigt att det borde vara integrerat i skolans läroplan och vi på Xmentor är stolta över att få vara en del av denna satsning, avslutar Jennie.