Vd-nätverk (fullbokat)

Att vara vd kan emellanåt upplevas som ensamt. Därför kan det vara värdefullt att träffa andra som delar dina funderingar. Genom erfarenhetsutbyte med andra företagsledare kan du stärka både dig själv och ditt företag.

Nätverk - Vd:ar emellan (fullbokat)

Datum:

17 september

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad. Möjlighet att delta digitalt

Grupperna som startar den 17 september är fullbokade. Vill du vara med när vi startar upp en ny grupp? Skicka din intresseanmälan till frida@handelskammarenvarmland.se.

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk

I vårt vd-nätverk får du möjlighet att diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Här träffar du personer – i samma position – som du kan bolla sådant som det kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen.

Det skapas också nya relationer – relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra. Samtidigt ger det dig ett utökat nätverk som kan leda till nya samarbeten.

Träffarna hålls samman av Frida Johansson, vd på Handelskammaren Värmland. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema.

Fyra träffar

Vd-grupperna startar upp 17 september och det kommer att finnas möjlighet att delta både fysiskt och digitalt. Tack vare bra teknik, anpassad för hybrida möten, kommer alla, oavsett om de deltar på plats eller distans få ut det mesta av nätverket.

Genom att vi sätter ihop grupper baserat på företagsstorlek och bransch, men också utifrån vilka frågeställningar och ämnen du vill diskutera, får du ut mesta möjliga av träffarna. För att inte bara skrapa på ytan, utan få till mer djupgående diskussioner ses vi vid fyra halvdagar.

För att kunna göra indelningen på bästa sätt kommer vi inför första tillfället att kontakta dig, för att höra vad du vill få ut av nätverket.

För vem?

Vd-nätverket vänder sig till dig som är vd på ett företag med minst 10 anställda. Om du vill utbyta erfarenheter som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer är det här nätverket för dig!

“I de 100-tals samtal vi haft med er medlemmar det senaste året har det blivit tydligt att många av er ser ett stort värde i att träffa och prata med andra vd:ar. För att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar som ni brottas med. I vårt nya vd-nätverk är det precis det vi kommer att göra. Genom att lära av varandra kan vi stärka både oss själva som ledare och de verksamheter vi arbetar för. Hoppas vi ses!”
Frida Johansson Pressbild
Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland
Kontaktpersoner:

Frida Johansson

VD