Nyhet
| 2023-12-20

December 2023: Aktuellt läge och framtidsspaning

Precis som i vår rapport från november ger de senaste veckornas samtal och temperaturmätning med våra medlemmar en ytterst blandad bild av nuläget. Vissa företag och branscher upplever en fortsatt urstark efterfrågan och har utmaningar när det gäller att växa. Samtidigt berättar andra att de är inne i en lågkonjunktur och har fått avsluta konsulttjänster, bemanningsföretag eller till och med varsla.

Läget är generellt tufft inom byggbranschen och restaurangnäringen. Sammantaget är också rösterna inom industrin något mer dämpade jämfört med rapporten för två månader sedan, men vi får också signaler av företag som redan nu säger sig förbereda för tillväxt efter lågkonjunkturen.

Att läget inte är svart-vitt för det värmländska näringslivet påvisas tydligt i citaten nedan.  

”Det går väldigt bra för oss och vi skulle lätt kunna ta in flera stora kunder, men måste tacka nej på grund av kompetensbrist. Har inte märkt av någon nedgång hos våra kunder.”

”Vi har fullt upp! Många av våra kunder är inne i slutskedet av långa investeringsperioder. Men vi får signaler på att nya investeringar kommer vilket gör oss trygga.”

”Ser en liten avmattning i konjunkturen, men inte något dramatiskt. Ligger lite olika i konjunkturcykeln i de olika segmenten.”

”Vi har ett tydligt tapp på nykundssidan. Det är svårt att veta om vi befinner i slutet av det svajiga än eller om det precis har börjat.”

”Vi har det skakigt nu, med oro för tuffare tider. Vi har permitterat personal.”

Konkurser och varsel

Jämfört med föregående år fortsätter konkurserna att öka i Sverige, liksom här i Värmland. Särskilt drabbade branscher inkluderar parti- och detaljhandel, restaurangverksamhet samt företag inom eller nära relaterade till byggindustrin.

Varslen fortsätter öka i Värmland och nuvarande nivå är nu jämförbar med år 2019. De senaste två månaderna har antalet varsel varit högst inom branschen tillverkning, följt av uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt hotell- och restaurangverksamhet.

Antal konkurser i Värmland jan-nov

Antal varsel i Värmland jan-nov

Antal personer berörda av varsel i Värmland, per månad 2023

Vill du läsa mer och jämföra Värmland med andra regioner?
Nationell konkursstatistik UC
Statistik om varsel Arbetsförmedlningen

Vi blickar mot 2024

Så här i slutet av december är det naturligt att även titta på det som väntar oss på andra sidan årsskiftet. Fortsätter inflationen nedåt? Vad händer i Natofrågan? Och hur kommer konflikter och utfallet i alla val påverka internationell handel och logistikkedjor? Det superglobala värmländska näringslivet navigerar i en komplicerad geopolitisk verklighet och vi på Handelskammaren följer detta noga.

Inflation, räntor och konjunkturen?

De senaste veckorna har räntebesked och uppdaterade inflationssiffror duggat tätt. Oförändrad styrränta i Sverige liksom i USA. SCB har redovisat nya inflationssiffror. Kronan har stärkts gentemot både euron och dollarn. Detta var positivt enligt flera av våra medlemmar, men hur detta kommer att påverka investeringsvilja och konsumtion återstår att se. Klart är i alla fall att såväl Riksbanken själva, som många externa bedömare, poängterar att räntebanan framåt är högst osäker. Detsamma gäller prognoserna för inflationen, och det finns många omvärldsfaktorer att ta hänsyn till.

Hur påverkar Nato-medlemskap det värmländska näringslivet?

Vägen mot Sverige som en fullvärdig Nato-medlem har, åtminstone i jämförelse med Finland, varit lång. Just nu finns inget som indikerar på att processen kommer att avslutas inom de närmsta veckorna.

Något som skulle kunna påverkas av ett Nato-medlemskap är infrastruktur-satsningar, inte minst i öst-västlig riktning. Försvarsmakten har lämnat en rapport som lyfter fram behovet av omfattande satsningar på den svenska järnvägen. En första indikation på hur Försvarsmaktens behov prioriteras kan komma i samband med att Trafikverket lägger fram sitt inriktningsunderlag för den nationella transportinfrastrukturplanen (2026–2037) den 15 januari 2024.

Vad blir resultatet när världen går till val?

Nästa år kommer många val att genomföras. Utöver valet till EU-parlamentet den 9 juni och presidentvalet i USA, innefattar 2024 även presidentval i Taiwan, Indonesien och Indien. Med så många val under en begränsad period, som omfattar stora befolkningar och i områden av geopolitisk betydelse, kan det ske omsvängningar i politiken på regional och internationell nivå. Utfallen i de många valen kan på olika sätt komma att påverka det värmländska näringslivet.

Under 2024 kommer vi, bland mycket annat, att följa dessa tre ämnesområden och lyfta olika perspektiv kring utvecklingen på såväl våra frukostträffar som i våra nyheter, rapporter och alla samtal med våra medlemmar.

Tack för att du delar med dig 🧡

Genom att du och alla andra Handelskammarmedlemmar delar med er av era berättelser om hur ni mår, vad ni behöver och vad ni tror om framtiden, kan vi vara en stark och aktuell röst – både i och utanför Värmland. Du bidrar också med omvärldskoll och inspiration till företagen runt omkring dig och med viktig input till beslutsfattare såväl regionalt som nationellt. 

Tillsammans tar vi hand om varandra!

/ Vännerna på Handelskammaren Värmland