Nyhet
| 2023-10-26

Så mår företagen i Värmland

Den senaste månadens samtal med medlemsföretagen ger en blandad bild av läget. Vissa företag har fulla orderböcker, medan andra kämpar i motvind. En gemensam utmaning är att hitta kompetent arbetskraft. Den svenska kronans svaghet gentemot euro och dollar begränsar köpkraften. Sammanfattningsvis befinner sig ekonomin i en blandad fas med företag som ställs inför olika utmaningar beroende på bransch och marknadsposition.


Vi på Handelskammaren haft personliga samtal med fler än 100 av våra medlemsföretag. Företag som alla verkar inom en rad olika branscher, sysselsätter olika antal medarbetare och är etablerade runt om i alla 16 värmländska kommuner. Det har varit samtal som kommit att handla om konjunktur, utmaningar, nuläge och framtid. Som så många gånger tidigare är inte läget bland de värmländska företagen antingen eller. Utan snarare både och. Samt beroende på.

Hans Albrektsson

Näringspolitiskt ansvarig

Tack för att du delar med dig 🧡

Genom att du och alla andra Handelskammarmedlemmar delar med er av era berättelser om hur ni mår, vad ni behöver och vad ni tror om framtiden, kan vi vara en stark och aktuell röst. Du bidrar också med omvärldskoll och inspiration till företagen runt omkring dig och med viktig input till beslutsfattare såväl regionalt som nationellt. 

Tillsammans tar vi hand om varandra!

/ Vännerna på Handelskammaren Värmland