Nyhet
| 2023-10-12

Inflation och osäkert omvärldsläge slår hårt mot vissa branscher

Liksom under det första halvåret klarar sig Värmland bättre än rikssnittet, men konkurserna och varslen fortsätter att öka även här. Inflation, höga räntor och ett osäkert omvärldsläge påverkar företagen negativt och slår extra hårt mot vissa branscher.

UC-rapporter visar att antalet konkurser fortsätter att ligga på jämförelsevis höga nivåer, såväl i riket som i Värmland. Till och med september i år har konkurserna totalt i landet ökat med 33 % jämfört med samma period i fjol. För Värmlands del är motsvarande ökning 24 %, vilket i faktiska tal innebär 24 st fler konkurser under januari-september jämfört med samma period 2022.

Särskilt drabbade branscher inkluderar partihandel och företag inom eller nära relaterade till byggindustrin. Minskat kundunderlag, begränsningar i verksamheten och ett osäkert omvärldsläge har satt press på vissa företag och lett till svårigheter att upprätthålla lönsamhet.

Tittar vi närmare på varselstatistiken för perioden januari-september ser vi en ökning av antalet varsel på riksnivå jämfört med motsvarande period föregående år, så även i Värmland. Den procentuella ökningen av antal varsel i Värmland ligger på samma nivå som riket totalt.

Under det första halvåret var det flest varsel inom branschen tillverkning. Denna trend håller i sig även under det tredje kvartalet, följt av branscherna uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och byggverksamhet. Totalt har 292 personer berörts av varsel inom tillverkning i Värmland.

Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar sina anställda om att de kanske kommer att bli uppsagda, ofta på grund arbetsbrist. Arbetsgivaren är skyldig att varsla om minst fem personer i samma län riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Alla som varslas blir inte per automatik uppsagda.

Vill du läsa mer och jämföra Värmland med andra regioner?
Nationell konkursstatistik UC
Statistik om varsel Arbetsförmedlningen

Hans Albrektsson

Näringspolitiskt ansvarig