Tre industriarbetare
Nyhet
| 2023-06-12

Industrins kompetensförsörjning: Vad företagen säger och vad de faktiskt gör

I Värmland jobbar nästan 17 000 personer inom tillverkning, vilket gör det till regionens största bransch. Adderar man dessutom alla dom som jobbar hos underleverantörer sysselsätter den långt fler. För en tid sedan släppte vi en rapport som beskrev läget inom industrin. Rapporten byggde på över 100 samtal. Väldigt mycket av dessa samtal handlade om kompetensbehovet.

Samtalen kom att handla om konjunktur, hög beläggning utan avmattning i sikte och kapacitetsbrist kopplat till såväl maskiner som medarbetare. Om hur läget i andra branscher, framför allt de konsumentnära, skapade nedgångar inom delar av industrin. Samtidigt pratade vi om kompetensbehovet. Ett område med stora utmaningar, många förslag till lösningar och massor av pågående insatser. Summa summarum - det är svårt att hitta rätt kompetens. Färre vill resa i tjänsten. Fler företag öppnar satellitkontor för att bli mer tillgängliga. Företagen inser vikten av internrekrytering och vidareutbildning för att få behålla sina anställda och täcka upp för pensionsavgångar. CV blir allt mindre viktigt. Man erbjuder studenter exjobb och praktikplatser i hopp om ge rätt personer chans att växa inom företaget. Huggsexa om arbetskraft trissar upp lönerna. Arbetskraft börjar röra sig mellan olika branscher. Vissa känner en oro för att slimma organisationen under sämre tider ifall konjunkturen vänder tidigare än man förutspår.

”Den stora utmaningen är att hitta rätt kompetens, hitta de unga som vill jobba, flytta eller pendla och jobba i industrin.Många pratar om att ha kapacitet, kunna leverera mot efterfrågan och fortsätter konstatera en av de stora kapacitetsbristerna är bristen på kompetens. Erfarna montörer nämns som en bristvara. Mekaniker likaså. Man saknar el - och automationskunniga medarbetare och automationsingenjörer nämns bland kompetenser man har svårt att nå. Tekniska säljare, VVS-montörer, cnc-operatörer och produktionstekniker saknas också. Dessutom är det mycket svårare än tidigare att få tag på medarbetare som faktiskt vill resa i tjänsten. ”Svårt att få tag på tekniker som vill vara resande och svårt att behålla dem pga resandet.”

Hög medelålder, pensionsavgångar och långa upplärningstider innan medarbetare är helt självgående. Allt faktorer som gör en redan stor utmaning med kompetensförsörjning ännu svårare. ”Många verkstäder har äldre anställda som är 55 plus och om 5-10 år kommer vi ha ännu svårare hitta kompetens.”

Konkurrensen om arbetskraften eller huggsexan som någon beskriver det. Det är ett faktum många nämner. Och att beteendet är relativt nytt i vissa branscher och ökat i omfattning senaste tiden. Hur det värvas, rycks medarbetare mellan bolag lokalt, att medarbetare förloras till såväl leverantörer som kunder. Att löner trissas upp som ett resultat. Flera ser redan, och tror att ännu fler, medarbetare kommer gå till försvarsindustrin som har stora rekryteringsbehov. ”Att Norge gjort comeback betyder också att vissa går till, eller tillbaka till, jobb där.”

”Vi behöver operatörer, underhållspersonal och produktionstekniker men ingen vill jobba i xx, varken på tjänstesidan el i produktion.” En effekt av pandemin menar flera är att viljan till att pendla blivit lägre. Flera är de som nämner att de redan har, eller planerar att öppna upp ett satellitkontor på annan ort än den man är verksam i och där man tror att tillgången på arbetskraft är större, som ett försök att enklare kunna rekrytera kompetens. Ofta handlar det om att etablera kontor i Karlstad.

Flera säger att man som strategi har börjat rekrytera medarbetare utanför den egna branschen. Några ser också tydligt en rörelse där kompetens söker sig bort från branscher som har ett tuffare läge, som exempelvis byggbranschen och söker sig mot industrin. Andra delar resurser med andra genom att exempelvis hyra in medarbetare från underleverantörer som för tillfället har sämre beläggning.

Många pratar om vikten av att arbeta långsiktigt, förändra bilden av industri – och verkstadsarbeten, inspirera unga, förändra innehållet i gymnasieutbildningar och flera är dom som på olika sätt också bidrar i det arbetet. Många samverkar med skolan. Med grundskolor, universitet, yrkeshögskolor och yrkesvuxutbildningar.”Just nu har vi 2 exjobbare och 2 praktikanter, alla kommer med hög sannolikhet att få jobb sen.” Flera ser praktikanter som ett bra sätt att knyta till sig kompetens men kommenterar också utmaningar med att ta emot praktikanter vad gäller till exempel handledning.

”Stärker upp produktionsledningen med internrekrytering och vidareutbildning.” Intern kompetensöverföring ses av några som en utmaning men också som en del av lösningen på kompetensbristen. Vikten av att verkligen behålla de medarbetare man har, att kunna kompetensväxla inom organisationen, omfördela och skapa nya roller. ”Alla med rätt inställning passar, jag tittar varken på gymnasiekompetens eller cv”. Flera är dom som lyfter intern kompetensutveckling, att vidareutbilda medarbetare på plats både som ett sätt att ge nuvarande medarbetare utvecklingsmöjligheter men också i syfte att kunna lösa kompetensbehov genom att anställa personer och internutbilda. ”Vi har med hjälp av en praktikant byggt upp en mindre test/utbildningsanläggning i egna lokalerna för att kunna internutbilda befintliga medarbetare samt ha i samband med att man har praktikanter.”

Hur en eventuell nedgång kommer påverkar bemanningen varierar där några kommer försöka anamma strategin att hålla kvar medarbetare även om det går sämre. Att man har möjligheten till det då man har riktigt bra år bakom sig. Någon menar att man i samma situation tidigare gjort misstaget att ta bort extra medarbetare och slimma organisationen. Något som gjorde det väldigt svårt att hitta nya medarbetare när det vände. Ett misstag man inte vill göra om. Andra har gjort tydliga scenariobeskrivningar ”Minus 20% ordrar in, vad gör vi då? Första åtgärden blir i så fall varsel men de har en del visstidsanställda som inte återanställs. Det är kollektivsidan som eventuellt måste bromsa först.” Att hyra in medarbetare i stället för att anställa är också en strategi flera anammat för att kunna justera bemanningen om det skulle behövas. ”Vi kommer inte växa under året men heller inte varsla.”