Nyhet
| 2023-03-31

Så mår industrin i Värmland

I Värmland jobbar nästan 17 000 personer inom tillverkning, vilket gör det till regionens största bransch. Adderar man dessutom alla dom som jobbar hos underleverantörer sysselsätter den långt fler. Vi stänger därmed 2023 års första kvartal med att rapportera om hur den värmländska industrin mår. 

👋 Jag vill läsa hela rapporten direkt!

Under de senaste veckorna har vi på Handelskammaren haft personliga samtal med fler än 100 företag som verkar just inom den värmländska industrin. Samtal som kommit att handla om hur det går, konjunktur, efterfrågan, utmaningar, förhoppningar och framtidsplaner. Och alldeles särskilt ofta om kompetensbehov. Det sistnämnda är ett område med stora utmaningar, många förslag till lösningar och massor av pågående insatser. Vi väljer därför att ägna en helt egen rapport åt just kompetens framöver. 

"Många inom den tillverkande industrin har hög beläggning och ser ingen avmattning i närtid eller framtid. Vissa saknar kapacitet, såväl medarbetare som maskiner, och upplever trots bra tider att det är stökigt på grund av detta. Läget i andra branscher, framför allt de som är konsumentnära, skapar dock nedgångar inom delar av industrin. Fortsatta utmaningar med priser, även om vissa uppges ha stabiliserats och gått ner. Den svaga svenska kronan skapar utmaningar. Oavsett läge, har man svårt att sia om framtiden", säger Karolina Nilsson, Vice vd Handelskammaren Värmland

Tack för att du delar med dig 🧡

Genom att du och alla andra Handelskammarmedlemmar delar med er av era berättelser om hur ni mår, vad ni behöver och vad ni tror om framtiden, kan vi vara en stark och aktuell röst. Du bidrar också med omvärldskoll och inspiration till företagen runt omkring dig och med viktig input till beslutsfattare såväl regionalt som nationellt. 

Tillsammans tar vi hand om varandra!

/ Vännerna på Handelskammaren Värmland