Vindrakftverk i vinterlandskap tillsammans med porträttbild på Frida Johansson vd Handelskammaren Värmland
Nyhet
| 2023-03-29

En gemensam röst för Värmlands framtida elbehov

Värmland behöver formulera en gemensam röst för vårt framtida elbehov och vad den innebär i investeringsbehov. 🔌 Vi ser en industri och transportsektor som elektrifieras och dessutom vill vi skapa plats för nya intressanta etableringar.

Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland, samlade ett gäng aktörer för att starta upp arbetet med att enas om hur rösten låter och hur vi tar den framåt. Vi var alla överens om att det är superviktigt att vi får till en röst, gentemot Svenska Kraftnät och andra aktörer, som säkerställer att det investeras i Värmland. Och, vi behöver föra lite mer väsen av oss för att inte hamna på efterkälken i investeringstakt. Att frågan drivs framåt är avgörande för våra medlemmar, för att göra Värmland till en bättre plats för företagen.

Tack för alla kloka inspel och för allt engagemang:

Martin Sandin på Billerud
Erik Evestam på Region Värmland
Erik Kornfeld på Karlstads Energi AB
Åsa Halldin på Valmet
Örjan Alm på Uddeholm
Tomas Brunzell på Ellevio AB
Hans Olsson på Stora Enso
Lennart Eberleh på Rottneros AB 
Tanja Ekegren på Länsstyrelsen Värmland
Magnus Nilsson på Glava Energy Center
Lars Reinholdsson på LBC - Frakt i Värmland
Maria Jepson på Länsstyrelsen Värmland
Georg Andrén på Länsstyrelsen Värmland
Jonas Persson på Karlstads El- och Stadsnät
Ola Axelsson på Uddeholm
Jenny Höög på Region Värmland

Tack vare nätverket drivs nu frågan om att tackla framtidens utmaningar kring elförsörjning genom Elkraft Värmland.