Ola Axelsson iklädd skjorta och kavaj i en sal med människor
Nyhet
| 2022-10-27

Energieffektivisering – den hållbara vägen framåt

Kan vi trygga den framtida energiförsörjningen långsiktigt samtidigt som vi ställer om till ett fossilfritt samhälle? Många företag fokuserar på att klara av extremläget vi befinner oss i här och nu – att hitta möjligheter till energibesparing och att effektivisera det som går. 

Vi kan alla hjälpas åt att energieffektivisera här och nu. Det är den hållbara vägen framåt. Dels för att få ner din egen förbrukning och därmed kostnad, dels för att det kommer att ge väsentligt lägre energipriser i stort om vi alla gör det. Många företag har varit tidigt ute och för andra finns nu ett fönster att växla upp.  

Uddeholm tillverkar stål och är en STOR energianvändare. De gör alltså av med 420 GWh per år(!). Om priset stiger med en krona per kWh sticker räkningarna iväg snabbt.  

”Vi påverkas mer av priset på naturgas än elpriset. Gasen har legat stabilt på 25–40 euro per MWh. Nu är det över 300 euro per MWh. Det är nästan 10 gånger dyrare än normalt. Vi använder hälften el och hälften naturgas. Det är tufft”, säger Ola Axelsson teknikchef och ansvarig för investeringsprojekt och energiomställning.  

Åtgärder på både kort och lång sikt 

Uddeholm gör stora effektiviseringsåtgärder på både kort och lång sikt för att försöka hålla nere energiförbrukningen.  

”Vi har haft fokusgrupper i produktion där vi ser över allt och engagerar alla som kan bidra. Det har varit allt från att slå igen pumpar som står och går till att byta ut belysning till LED-belysning”, säger han. 

De stora satsningarna är investeringsprojekten de arbetar med som ska hålla på lång sikt. De fick bland annat 80 miljoner extra i investeringsmedel för energisparaktiviteter som ska ge dem möjlighet att minska förbrukningen med 27 GWh per år.  

”Ett av projekten är att elektrifiera gasugnarna. Vi har totalt 90 ugnar, varav hälften går på gas. De kommer att konverteras till el som är betydligt mer energieffektivt än en gasugn”, säger han. 

Att lägga om produktionsflödet för värmebehandlingen på en av deras produkter och att optimera deras processoptimeringssystem ligger också med i investeringen.  

”Det är en otrolig förändring långsiktigt. Det är lättare att räkna hem investeringarna nu när priserna är som de är. Det gör att vi också långsiktigt kan tjäna mer pengar förhoppningsvis”, säger Ola.  

Helt fossilfria till 2030 

Det är inte bara för att spara pengar som Uddeholm gör stora satsningar på energibesparing och effektivisering. Det är också ett avgörande steg för att nå det högt satta målet om att vara helt fossilfria till 2030. Något som är väldigt ambitiöst inom stålbranschen.  

”Den största fossila källan för oss är naturgasen. Den vill vi ha ett alternativ till. Biogas ett bra alternativ. Problemet är att det inte finns tillräckligt med biogas att få tag på. Men i Värmland finns det en del initiativ för att producera mer biogas. Bland annat ett projekt i Säffle där man vill göra biogas på rester från jordbruket. Det är vi med och tittar på och visar vårt stöd till. Det tycker vi är jättepositivt”, säger han.  

2021 genomförde Uddeholm en klimatneutral produktionsvecka för att demonstrera att det är möjligt att vara helt fossilfria.   

”Vi körde alla truckar på HVO100 och alla ugnar på biogas. Fossilfri el har vi redan. Det finns vissa processutsläpp som det inte finns något tekniskt alternativ till, de delarna fick vi klimatkompensera för. Problemet är att det inte är gratis. Vi behöver få betalt för det givetvis. Men vi är redo att vara det enda verktygstålsföretaget i världen som har möjligheten”, säger Ola.