Nyhet
| 2022-10-21

Nytt energistöd

Det nya regionala energistödet ska hjälpa företag, med mindre resurser, att hantera de höga energipriserna i det extremläge vi nu befinner oss i. Nu kan du boka in ett kostnadsfritt besök av en energiexpert som utvärderar din elanvändning och föreslår energisparande åtgärder.

Det regionala energistödet är en hjälp här och nu men är också tänkt att sänka energianvändningen i ett längre perspektiv. Stödet söks genom Region Värmlands Företagsjour och den totala budgeten för inköp av konsulttjänster är 300 000 kronor.

>> Bli inspirerad - 3 värmländska företag som jobbar med energieffektivisering

Så söker du energistödet

Hjälpinsatserna delas ut enligt principen först till kvarn. Stödet kan sökas som längst fram till den 30 november 2022 och är framtaget för företag inom Värmlands län med 1-49 anställda.

  1. Läs mer om stödet här
  2. Ansök om stödet
  3. En energiexpert bokar in ett personligt besök hos ditt företag
  4. Efter besöket får du konkreta rekommendationer på åtgärder som minskar energianvändningen 

Företagsjouren är en kostnadsfri vägledningstjänst för värmländska företag som behöver hjälp att hitta och söka tillfälliga stöd från regionala och nationella aktörer.
Öppettider: Varje dag 10.00-12.00
Telefon: 010-831 90 50