Nyhet
| 2022-10-18

Värmländska företag investerar i energi

När elen blir dyrare och företagens kostnader ökar får investeringar skjutas på framtiden. Eller? Kanske är det nu vi ska, och rent av måste, lägga pengar på att energieffektivisera? Flera exempel visar att effektiviseringen går hand i hand med ekonomisk lönsamhet. 

Energieffektivisering minskar den egna sårbarheten för höga energipriser och ökar därmed företagets konkurrenskraft. Dessutom är det ett av våra viktigaste och kanske bästa verktyg för att klara klimatomställningen. Vi har pratat med tre värmländska företag som på olika sätt tagit energin i egna händer. Både vad gäller att effektivisera sina egna verksamheter och att tillverka energieffektiva produkter.  

Branäsgruppen och Lillängshamnens Fiskrökeri har båda prioriterat energifrågan och jobbat med att ställa om sina verksamheter till att bli mer energieffektiva.   

Andreas Wendby, ekonomichef på Branäsgruppen.

”Det är ingen raketforskning i det vi gör, det är snarare en ledarskapsfråga. Frågorna har funnits med oss länge men nu har vi haft extra fokus och ska driva organisationen åt den här riktningen och få ner hela vår energiförbrukning”, säger Andreas Wendby, ekonomichef på Branäsgruppen 

Hur har ni energieffektiviserat?   

”Vi har fått jobba på bred front då vi har många delar som drar mycket energi. Framför allt liftarna och snöproduktionen. Liftarna kan vi påverka energimässigt med att vi sänker hastigheten på liftarna när det är lite folk och lite kö i en lift. Vi tittar också på att optimera snödjup och bredd på pisterna. Vi ska inte tillverka mer snö än vad som är absolut nödvändigt och pisterna ska inte vara bredare än vad som krävs för en bra kundupplevelse. Vi har också precis beställt solceller till gondoltaket. Det är 30 kilowatt. Och har även tagit in offert på jättemånga fler. När det kommer till våra verksamhetslokaler och personalboenden sätter vi in ett antal luftvärmepumpar. Vi sätter också upp värmeslussar. Detta kanske vi skulle ha gjort för många år sen men det är sådant här som gör att man verkligen tänker till och tar tag i det”.  

Hur lång tid tar det att räkna hem investeringen?  

”Med priserna som är nu räknar vi in dessa effektiviseringsåtgärder på bara några år. Så det går jättefort. Så här lönsamt har det aldrig varit att vara effektiv om man säger så. Vi känner oss å ena sidan jagade av att vi har dyra kostnader men å andra sidan motiverade att vi kan ställa om och bli ännu mer effektiva”.  

Finns det några hinder längst vägen? 

”Det är ju att det ska finansieras. Det blir mycket kapitalkostnader. Hela tiden får man göra en avvägning i vad man ska investera i och var vi får bra avkastning på pengarna. Men avkastningen på de pengar vi lagt ut har ju aldrig varit så här viktig så vi kommer att fortsätta att titta på att effektivisera vår uppvärmning mycket mer”, säger Andreas.

Henrik Lööv, vd på Lillängshamnens Fiskrökeri.

”Vi alla blir påverkade av elpriserna. Vi är en liten aktör som drar mycket ström i kylarna bland annat. Det märks när elräkningen kommer. Stora justeringar måste göras. Vi har minimerat så mycket vi kan av vår energiförbrukning”, säger Henrik Lööv, vd på Lillängshamnens Fiskrökeri.   

Hur har ni energieffektiviserat? 

”Vi har flera kylrum, men har bantat ner så att vi använder ett i stället för kanske fyra. Vi har mycket kyldiskar och försöker tänka smart och komprimera där också. Vi har också fått justera våra öppettider till att endast ha öppet onsdag till lördag. Minskar man ner både personal och öppettider och kan få försäljningstrycket bäst ut mot kund blir det mindre varuinköp. Och vi kanske endast behöver använda en kyl som rymmer det vi behöver. Vårt rökeri på Örsholmen är en superenergislukare, med ännu större kylrum och stora rökare. Där kan vi inte komprimera användandet på samma sätt tyvärr. Det är en livsmedelsverksamhet på ett annat sätt än vad vi har här. Här är det restaurang och butiksverksamhet”.  

Vad finns det för möjligheter för effektiviseringar framåt?   

”För den här verksamheten har vi egentligen sen i våras tittat på att sätta in solpaneler. Och har kommit ganska långt i den processen så att det egentligen bara är att trycka på knappen och göra köpet. Men det sker i så fall inte förrän till våren tidigast på grund av den långa leveranstiden. Vi siktar på att köra på det men det har såklart med finansiering att göra. Man har räknat på att om vi skulle aktivera den mängd solceller vi tänkt så kommer vi att få ungefär hälften tillbaka. Vilket är bra”, säger Henrik.  

Karlstadföretaget som utvecklar energieffektiv LED-belysning 

Laurits Eriksen, försäljningschef och Hamid Yousefzadegan, vd Lumine LED.

”Om man ska energieffektivisera sitt företag är belysningen det första man borde se över. Man har kort återbetalningstid och man ser ett bättre resultat på en gång. Sedan solceller. Det är en bra investering och man kan producera egen grön el”, säger Hamid Yousefzadegan, vd på Lumine LED 

Hur kan era produkter hjälpa till att energieffektivisera? 

”Belysningen är ganska stor del i ett företag. Speciellt om det är en produktion, lagerlokal eller liknande. Och man kan göra mycket för att spara el utan att göra avkall på kvalitén. Vi tillverkar LED-belysning med smarta lösningar anpassad efter den specifika verksamheten, efter hur man rör sig i byggnaden. Där man inte är, går ljuset ner för att spara energi och där man är och jobbar finns det maximala ljus man behöver. Det regleras och anpassas efter olika zoner för att användningen ska vara maximal. Det gör att man lätt kan komma upp till 80% eller mer i energibesparing jämfört med konventionella lysrör”. 

Vad blir investeringen jämfört med besparingen? 

”LED-belysning är inte dyrare än att sätta in konventionella lysrör. De är så kostnadseffektiva nu. Man har oftast en återbetalning på 2–3 år beroende på hur verksamheten ser ut. Det kan gå fortare också. Vi gör alltid en individuell kalkyl på företagets egna siffror där de ser exakt hur lång återbetalningstiden skulle bli för den enskilde verksamheten. Konventionella lysrör behöver bytas ut efter bara några år för att ljuset blir sämre med tiden. LED-belysning byter du tidigast vart 20e år”, säger Hamid.