Nyhet
| 2022-12-20

Solenergi – Vänerhamn räknar hem investeringen rekordsnabbt

Vänerhamn är ett av de företag som tagit energin i egna händer. De har installerat 716 solpaneler på taksidorna på två av magasinen i Karlstads hamn. 1 300 m2 är redan täckta av solceller och mer är på gång.

Hållbara energilösningar har länge funnits på agendan hos Vänerhamn i Karlstad. De befintliga solcellerna genererar över 240 000 kWh el årligen. Installationen av solcellerna var ett steg som passade väl in i deras hållbarhetspolicy.

”En central del i vår policy är att successivt slussa ut diesel som drivmedel och ersätta den med grönare energikällor. Det händer mycket just nu kring de alternativa energislagen. Den inslagna vägen med solenergi är ett bra alternativ”, berättar Martin Lindskog, Teknisk chef på Vänerhamn.

I Värmland är det en förhållandevis liten del av den totala energitillförseln som kommer från vatten-, vind- och solkraft. Genom fler solcellsparker och investeringar i företag, spås solenergin kunna öka med 50–100 procent per år de kommande åren.

>> Så ser energiflödet i Värmland ut

Solenergi – ett steg närmre en dieselfri hamn

Energin som solcellerna genererar används direkt, i huvudsak för tre saker.

”Energin ska täcka elbehovet, främst för belysning i magasinen de monterats på. Men elen räcker också till våra eldrivna maskiner, så som eltruckar samt isbrytare som löpande kräver el för bland annat uppvärmning.”

Eltruckar är ytterligare ett steg mot dieselfria Vänerhamnar. Flera varianter av eltruckar har testats i Karlstads och Kristinehamns hamnar. Med en snabb teknisk utveckling och förbättrad batterikapacietet på eldrivna maskiner tror Martin på ännu bättre möjligheter i framtiden.

Ekonomiskt bra investering

Solcellsanläggningen genererar så mycket energi som Martin hade kalkylerat med från början. Den energi som blir över säljer de till externa användare, vilket rent tekniskt inte är några problem. Nu när elpriserna är skyhöga får de dessutom väldigt bra betalt för elen.

” Vår solenergianläggning har blivit en bra investering. Vi har varit noggranna i våra kalkyler och det är ingen tvekan om att investeringarna går att räkna hem. Jag är glad att vi tog beslutet och körde, där och då 2020. Idag, på grund av extremt dyra elpriser, kan vi räkna av investeringen snabbare än vi beräknade från början.”

Satsa, men med rätt förutsättningar

Vänerhamn har planer att komplettera med ännu fler solceller. De har mycket takyta att tillgå och satsningen på eldrivna maskiner kommer att kräva mer energi i framtiden.  

”Vårt mål är att kunna köra eldrivna maskiner i skift men till det behöver vi ännu mer energi. Utmaningen ligger i infrastrukturen och utvecklingen av batterisystemen i maskinerna.”

Det finns olika aktörer som är involverade i planering, byggande och drift av infrastruktur för elenergi, såsom elnätsföretag, elproducenter och elleverantörer. Martin hoppas på en utbyggnation av solceller framåt men är noggrann med projektets förutsättningar och vill tipsa andra om att vara det också.   

”Kolla med ditt elnätsföretag innan du gör investeringen. Det är viktigt att ta reda på om det finns infrastruktur nog för att ta emot den tillverkade elen. I vårt fall var transformatorn plaserad i närheten av solcellerna, att dra nya kablar kan bli dyrt”, avslutar Martin.

7 tips att tänka på innan du installerar solceller: 

  1. Ta reda på om du har rätt förutsättningar för att installera en solcellsanläggning. Tänk på saker som tillgången på solenergi på din plats, hur stor yta du har tillgång till och om du har tillstånd från myndigheter att installera en solcellsanläggning.
  2. Kontrollera att det finns kapacitet att ansluta er solcellsanläggning till elnätet innan ni går vidare med inköpet.
  3. Gör en noggrann bedömning av dina energibehov och rådfråga med en expert för att ta reda på hur stor solcellsanläggning du behöver för att möta dina behov.
  4. Anlita en kompetent och erfaren solcellsleverantör som kan hjälpa dig att planera och installera solcellsanläggningen. Säkerställ att de har den kunskap och erfarenhet som krävs för att genomföra projektet på ett säkert och korrekt sätt.
  5. Undersök olika finansieringsmöjligheter. Det finns många olika sätt att finansiera en solcellsanläggning, till exempel genom att söka bidrag, lån eller investeringar. Se till att du har koll på vilka olika alternativ som finns och välj det som passar bäst för dig och ditt företag.
  6. Se till att du har rätt teknisk support och serviceavtal för din solcellspark. En bra teknisk support är viktig för att säkerställa att solcellsanläggningen fungerar optimalt och för att hantera eventuella problem som kan uppstå. Se därför till att du har ett bra serviceavtal med din solcellsleverantör.
  7. Du kan få stöd av din kommuns energi- och klimatrådgivare om du behöver hjälp att utvärdera offerterna. Det kostar inget att ta hjälp av energi- och klimatrådgivaren som ger opartisk information och råd.

Lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger råd till hushåll, föreningar och företag. Projektmedel, bidrag och företagsstöd - Region Värmland

Sök pengar för energi- och klimatinsatser. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har sammanställt en rapport som beskriver var man kan söka pengar för energi- och klimatinsatser.

Klimatklivet är ett klimatinvesteringsstöd för företag som vill begränsa sin klimatpåverkan. Klimatinvesteringsstöd kan bland annat sökas för konvertering till fossilfri energi. Mera info finner du på Länsstyrelsen Värmlands hemsida.