Nyhet
| 2024-02-06

Hur skulle ett svenskt Nato-medlemskap påverka det värmländska näringslivet? 

Näringslivet i Värmland kommer att beröras av ett svenskt medlemskap i Nato. Direkt och indirekt. Men i varierande grad. Samtal med våra medlemmar visar att det formella datumet för ett Nato-inträde inte är direkt avgörande. Den säkerhetspolitiska utvecklingen har redan fått, och kommer att få ytterligare följdverkningar

Det är ingen ensidig bild som framträder. Inledningsvis betonar många att en stabil omvärld, med ett minimum av konflikter, skapar förutsägbarhet och är positivt såväl ur den mänskliga aspekten som för näringslivet och den internationella handeln, förklarar Handelskammarens näringspolitiskt ansvarige Hans Albrektsson.  

Sverige ansökte formellt om medlemskap i Nato den 18 maj 2022. En knapp månad senare fick Sverige och Finland, som ansökte samtidigt, status som inbjudna länder till Nato. Medan vårt grannland blev medlem i april 2023, har Sverige haft en något längre väg till fullvärdigt medlemskap i försvarsalliansen. I dagsläget kvarstår ratificering från Ungerns parlament, varefter det nordatlantiska fördraget ska formaliseras – inbjudan från Natos generalsekreterare, beslut av den svenska regeringen, överlämning till USA:s regering – innan den svenska flaggan kan hissas vid Natos huvudkontor i Bryssel.   

Kommer ett svenskt Nato-medlemskap påverka det värmländska näringslivet? I vilken utsträckning och på vilket sätt? Under de senaste veckorna har vi ställt dessa frågor till ett fyrtiotal av våra medlemsföretag inom olika branscher.  

Det är ingen ensidig bild som framträder. Inledningsvis betonar många att en stabil omvärld, med ett minimum av konflikter, skapar förutsägbarhet och är positivt såväl ur den mänskliga aspekten som för näringslivet och den internationella handeln. Vissa menar att de inte berörs av ett svenskt Nato-medlemskap överhuvudtaget. En del att de kommer att påverkas indirekt, medan andra betonar att det definitivt kommer att ha betydelse. Försvars- och säkerhetsindustrin och dess underleverantörer påverkas i hög utsträckning, men då snarare kopplat till den säkerhetspolitiska situationen och västvärldens ökade efterfrågan på försvarsmateriel än till det formella datumet för ett svenskt Nato-inträde.  

Påverkas vi överhuvudtaget?

Under våra samtal har vi fått flera svar som indikerar att medlemsföretagen inte tror att de kommer att påverkas, alternativt att de ännu inte reflekterat kring frågan: 

”Jag ser inte att det skulle påverka vår verksamhet i någon tydlig riktning.” 

”För oss är det svårt att se hur vi, eller vår bransch, skulle bli påverkade av att Sverige går med i Nato.” 

”Vi är ganska globala, men det är faktiskt inget vi haft uppe för diskussion ännu.” 

Från vitt skilda branscher, som exempelvis bygg, transport och tillverkningsindustrin, märks röster som menar att de ökade ekonomiska anslagen till västvärldens försvar kommer att påverka dem indirekt eller direkt. Antingen genom högre efterfrågan, nya affärsmöjligheter eller i konkurrensen om medarbetare och kompetensförsörjning: 

”Nato och oron i omvärlden är inget som påverkar oss direkt i vardagen. Men den berör oss indirekt med tanke på att företag som jobbar mot försvaret är i behov av samma kompetens som vi. Just kompetensförsörjningen är dessutom en utmaning för oss redan sedan tidigare.” 

”Vi kommer nog få lite mer att göra, men det är också fler som ”rycker” i våra medarbetare” 

”På sikt ser jag att Sveriges medlemskap och värdlandsavtalet kan ge nya uppdrag i branschen. För att logistiken ska fungera så kommer Försvarsmakten sannolikt efterfråga både infrastruktur och byggnader.” 

Stabilitet och varumärke

Andra resonerar kring vilka följdverkningar ett svenskt Nato-medlemskap kan ge för stabiliteten i närområdet och för det svenska varumärket utomlands: 

”Ett ljusare världsläge och ett klubbat Nato-medlemskap skulle förmodligen stabilisera Sverige och stärka den svenska valutan. En sådan ökad stabilitet vore gynnsam för vår verksamhet och för våra kunder.” 

”Svenska produkter kommer kunna säljas lättare till andra Nato-länder när medlemskapet fullbordats, vilket kommer generera högre volym. Det blir mindre krångligt för vissa produkter helt enkelt.” 

”Ett medlemskap skulle kunna påverka Sveriges varumärke utomlands. I vissa länder till det bättre och i andra till det sämre, helt beroende på det landets relation till Nato. Men det kommer troligtvis vara ganska tillfälligt. Sverige har ett för starkt varumärke, inom tex hållbarhetsområdet, för att det ska påverka oss alltför mycket i ett längre perspektiv.” 

Försvars- och säkerhetsbranschen 

Företrädare från försvarsindustrin och dess underleverantörer i Värmland berättar att efterfrågan på deras produkter ökat sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Detta som ett resultat av att EU och västvärlden stärker sina respektive försvarsförmågor. Flera gör bedömningen att ett Nato-medlemskap kommer att bidra till ytterligare affärer, alternativt underlätta handel med andra Nato-länder.   

"Ett Nato-medlemskap har väldigt stor påverkan för oss.” 

”Våra tjänster som underleverantör till försvarsindustrin kommer att behövas ännu mer, och vi kommer att ta jobben i mån av kapacitet.  

Ett svenskt Nato-medlemskap kan enligt säkerhetsbranschen generera i en ökad hotbild när det kommer till cyberattacker. Behovet att investera i en säker IT-miljö hos företag, kommuner och myndigheter spås växa. Oavsett om det handlar om enskilda, slumpmässiga attacker eller mer riktade cyberattacker för att skapa oro och instabilitet som en del av en alternativ krigsföring. 

”Kopplat till hacker-attacker ser vi att några större kunder ser ett större behov av att uppdatera IT-säkerhet. Vi kommer att ha mer att göra."

”Cybersecurity är viktigt idag och kommer vara ännu viktigare framöver. Vi spår en stark investeringsvilja hos både företag och myndigheter framöver.” 

Från Handelskammarens sida följer vi den fortsatta utvecklingen, dels genom omvärldsbevakning men framför allt genom samtal och träffar med alla våra medlemmar. Tveka inte att höra av dig till oss med era reflektioner och framtidsutsikter kopplat till ett framtida Nato-medlemskap. 

Tack för att du delar med dig 🧡  

Genom att du och alla andra Handelskammarmedlemmar delar med er av era berättelser om hur ni mår, vad ni behöver och vad ni tror om framtiden, kan vi vara en stark och aktuell röst. Du bidrar också med omvärldskoll och inspiration till företagen runt omkring dig och med viktig input till beslutsfattare såväl regionalt som nationellt.