personer i ett rum
Nyhet
| 2024-06-20

Vi träffade Nordiska ministerrådet på deras besök i Värmland

Under veckan fick vi möjlighet att träffa en delegation från Nordiska ministerrådet och berätta om Värmlands näringsliv och hur vi arbetar för att göra länet till en ännu bättre plats för företagen.

Den här veckan har Värmland besök av en stor delegation från Nordiska ministerrådet med vår landsbygdsminister Peter Kullgren i spetsen. Under ett möte fick vi möjlighet att berätta om Värmlands näringsliv och hur vi arbetar för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen. Tillsammans med Region Värmland, Paper Province och Svenskt Näringsliv lyfte vi också fram vårt regionala samarbete och hur viktigt det nordiska samarbetet mellan våra länder är.

Nordiska ministerrådet, där Sverige just nu har ordförandeskapet, arbetar för gemensamma lösningar inom områden där de nordiska länderna kan nå bättre resultat genom att samarbeta.

Delegationen består av ministrar från Norden med ansvar för frågor som landsbygd, regionalpolitik, jordbruk- och fiske som tillsammans med medarbetare och andra representanter för frågorna.

Förutom möten och en trevlig välkomstmiddag hos landshövdingen fick delegationen en rundtur i Värmland där skogen, landsbygd, jordbruk, besöksnäring, kultur, forskning och innovationer presenterades när de besökte Forshaga och gymnasieskolan Forshagaakademien, Selma Lagerlöfs Mårbacka, Rottneros bruk och Berättarladan och Kulinarika mat- och vingård.