För dig som jobbar med internationell handel och som importerar produkter till EU. Inledningsvis berör klimattullarna, CBAM, främst de företag som importerar cement, gödningsmedel, elproduktion, järn, stål och aluminium, men på sikt kan fler varor bli aktuella.

CBAM har som mål att skapa en ”klimatjusteringsmekanism” för att försäkra att produkter som importeras till EU är förenliga med EU:s klimatmål.

Under detta webbinarium ger vi en bakgrund till varför EU inför tullarna och en överblick kring hur systemet är tänkt att fungera.

Vi belyser bland annat:

 • Vad händer under övergångsfasen från oktober 2023 – 2026? Visst rapporteringskrav införs för de varor som inledningsvis ska omfattas. Hur kommer redovisningen fungera i Sverige?
 • Hur är systemet rent praktiskt tänkt att fungera från 2026?
 • Hur är CBAM kopplat till EU:s utsläppshandel?
 • Vilka importer kommer att omfattas samt vilka krav kommer att ställas på EU importörer?
 • Förstå vad som händer under övergångsfasen och vilka redovisningskrav som behöver uppfyllas
 • Få mer kunskap om hur systemet rent praktiskt är tänkt att fungera.
 • Få mer koll på hur CBAM är kopplat till EU:s utsläppshandel och vilka krav som kommer ställas på EU importörer.

Plats: Online via Zoom

Din anmälan vill vi ha senast 20 september. Begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

En anslutningslänk till webbinariet skickas ut dagen innan eller samma dag.

Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person.
Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före seminarietillfället.
Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före seminarietillfället debiteras hela avgiften.

Inställt eller flyttat seminarium
Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade seminarier och ändra datum för tillfället varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Nu införs redovisningskrav på vissa produkter

CBAM – Klimattullar på import till EU

 • Vad händer under övergångsfasen?
 • Hur är systemet rent praktiskt tänkt att fungera?
 • Hur är CBAM kopplat till EU:s utsläppshandel?
 • Datum 26 sep
 • Tid 09.00–10.00
 • Plats På plats
👇🏻 Pris
Medlemmar 595 SEK*
Övriga 895 SEK*
*Priset avser kostnaden per person. Alla priser anges exkl. moms.

För dig som jobbar med internationell handel och som importerar produkter till EU. Inledningsvis berör klimattullarna, CBAM, främst de företag som importerar cement, gödningsmedel, elproduktion, järn, stål och aluminium, men på sikt kan fler varor bli aktuella.

CBAM har som mål att skapa en ”klimatjusteringsmekanism” för att försäkra att produkter som importeras till EU är förenliga med EU:s klimatmål.

Under detta webbinarium ger vi en bakgrund till varför EU inför tullarna och en överblick kring hur systemet är tänkt att fungera.

Vi belyser bland annat:

 • Vad händer under övergångsfasen från oktober 2023 – 2026? Visst rapporteringskrav införs för de varor som inledningsvis ska omfattas. Hur kommer redovisningen fungera i Sverige?
 • Hur är systemet rent praktiskt tänkt att fungera från 2026?
 • Hur är CBAM kopplat till EU:s utsläppshandel?
 • Vilka importer kommer att omfattas samt vilka krav kommer att ställas på EU importörer?
 • Förstå vad som händer under övergångsfasen och vilka redovisningskrav som behöver uppfyllas
 • Få mer kunskap om hur systemet rent praktiskt är tänkt att fungera.
 • Få mer koll på hur CBAM är kopplat till EU:s utsläppshandel och vilka krav som kommer ställas på EU importörer.

Plats: Online via Zoom

Din anmälan vill vi ha senast 20 september. Begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

En anslutningslänk till webbinariet skickas ut dagen innan eller samma dag.

Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person.
Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före seminarietillfället.
Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före seminarietillfället debiteras hela avgiften.

Inställt eller flyttat seminarium
Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade seminarier och ändra datum för tillfället varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Utbildare Omar Khalil

Omar arbetar på Setterwalls Advokatbyrå med inriktning på frågor rörande moms, tull- och punktskatt.

Klimattullar på import till EU införs nu!

Välkommen till ett webbinarium där du får bakgrunden till varför EU inför tullarna och vad det i praktiken innebär för företag som importerar.

Vad innebär CBAM?

Klimattullar på import till EU införs nu för ett antal produkter. Det innebär att det blir nya redovisningskrav från oktober för de företag som berörs.

I mitten av december nådde man inom EU en överenskommelse kring införandet av Klimattullar eller mer formellt ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM) som nu gradvis kommer att börja införas. Förslaget innebär i praktiken att företag som importerar varor till EU ska betala lika mycket för varornas koldioxidutsläpp som om de hade varit producerade inom unionen.

Produkter som inledningsvis kommer att omfattas av tullarna (på sikt kan fler varor bli aktuella):

 •       Cement
 •       Gödningsmedel
 •       Elproduktion
 •       Järn
 •       Stål
 •       Aluminium

EU-importörer av dessa produkter ska rent praktiskt köpa koldioxidcertifikat som motsvarar de utsläppsrätter som krävts om produktionen skett inom EU.